O nás - jak to všechno začalo

"Náš příběh začal, jak už to mnohdy bývá, narozením našich vlastních dětí (Jitka je maminkou tří dětí a Petra maminkou čtyř), Ty nás přivedly k myšlence, že bychom se v dalším běhu života rády věnovaly práci s dětmi nejenom doma, ale i na profesionální úrovni. Od myšlenek nebylo daleko k činům, proto v roce 2014 otevřela Jitka Rodinné centrum Pohádková Chaloupka - Domeček u Rondelu, Petra v něm následně rozběhla Montessori kurzy pro batolata a ukázalo se, že rodiče kromě místa, kde se dá společně trávit volný čas, potřebují také místo, kde se o děti postarají v době, kdy oni sami potřebují pracovat. Míst ve školkách je stále méně, o jeslích nemluvě, a pokud si člověk představuje něco jiného (každý si pod tím představí to své), není sehnat místo mnohdy vůbec jednoduché. A to pro nás byla výzva. Založení dětské skupiny tak, aby byla dostupná všem a zároveň v ní také všem bylo dobře! Od personálu, rodiče ani děti nevyjímaje.A tak jsme se pustili do práce. Cílem bylo respektující prostředí, kde je možné zde umístit i dítě mladší dvou let. A tak se v nás zrodil nápad vytvořit místo, kde bude možné propojit péči o děti ve věku 1-7 let a zároveň fungovat i jako klub pro děti v doprovodu rodičů. Vytvořit tedy místo, které svou atmosférou připomíná domov a kde najde zázemí celá rodina.

Nejvhodnějším řešením tedy bylo, abychom mohly přijímat děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky bylo založení Dětské skupiny. Na podzim 2015 jsme vyřídili administrativní záležitosti a začali hledat vhodné prostory. To se povedlo a od června 2016 využíváme velkou část budovy bývalé ZŠ ve Vaňově, kde máme k dispozici 600 m2 krásných prostor, které jsme zrekonstruovaly a vybavily na míru potřebám našich dětí, s velkou zahradou, hřištěm a plochou pro odrážedla a koloběžky. To, co nás charakterizuje je respektující přístup. Mezilidské vztahy stavíme na bázi přirozeného partnerství, bez srovnávání a posuzování.

Dětská skupina nám umožňuje přijímat všechny děti předškolního věku a to na 1 až 5 dní v týdnu. Tím umožníme rodičům to, co na trhu mnohdy chybí - přizpůsobit pobyt a dobu dítěte mimo rodinu pružně svým potřebám. Vybudování dětské skupiny nám umožňuje vytvořit prostředí, které podporuje přirozenou dětskou zvídavost a touhu po poznání. Prostředí, kde budeme moci děti podpořit v rozvoji jejich individuality a respektovat tempo každého jednoho dítěte.

Tedy vytvořit místo, kde děti budou šťastné. To je náš cíl!

Každá třída je podpořena jako samostatný projekt a to:

 • Pohádková chaloupka I., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Pohádková chaloupka II., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Pohádková chaloupka III., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Pohádková chaloupka IV., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Pohádková chaloupka V., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Dětská skupina Mozaika I., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Dětská skupina Mozaika II., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu


Zřizovatelé DS Mozaiky:

 • RC Pohádková chaloupka, z.s., Sídlo: Ke Koňskému trhu 115/5, 400 04 TRMICE,

Předseda: Mgr. Jitka Klezlová Rydvalová, IČO: 0304 6958

 • Centrum Mozaika Ústí nad Labem, z.s., Sídlo: Za Vozovnou 309/12, 400 01 Ústí nad Labem,

Předseda: Bc. Petra Ševelová, IČO: 0459 6234

 • Centrum pro celou rodinu, z.s., Sídlo: Jana Zajíce 2008/17, 400 11 Ústí nad Labem

Předseda: Bc, Michaela Doubková, IČO: 0459 3863

Všechny tři spolky mají společnou adresu provozovny a to: 

Pražská 166/47, 400 01 Vaňov - Ústí nad Labem a Na Okraji 7, 400 01 Klíše - Ústí nad Labem.

Jak to u nás vypadá ?


VAŇOV
- zde jsme v bývalé budově ZŠ a MŠ. Každá třída je o velikosti cca 55 m2 a má odpovídající sociální zázemí, prostornou chodbu, šatny, tělocvičnu přímo v objektu a malý parčík/hřiště, který slouží pouze nám. Jsme u řeky Labe a kousek od lesa a to se nám líbí.

KLÍŠE - i zde jsme ve školské budově a i když kousek od centra města, přírodu a parky máme na dosah. Také bazén a tělocvičnu UJEPu.

Věkové rozmezí dětí je široké a to 1-7 let, respektive do zahájení povinné školní docházky. Náš provoz na třídách je homogenní (tedy tam jsou děti přibližně stejného věku a potřeb a to proto, aby se navzájem neomezovaly a daná činnost je bavila a byla jim k užitku. - především tedy ranní kruhy a dopolední aktivity). Během dne se pak děti potkávají při různých činnostech a to je náš provoz smíšený (heterogenní) a to především proto, aby se děti od sebe navzájem mohly učit, pomáhat si a být si oporou.

O každou skupinu pečují dvě pečující osoby/ chůvy/ tety/ průvodkyně/ paní učitelky (jak je komu po chuti). K dispozici jim je také školnice Renča, která se dětem stará o pitný režim, svačiny, obědy a drobný úklid. Malý počet dětí ve třídě zaručuje oproti státním školkám mnohem individuálnější a vřelejší přístup. A to jednak mezi učiteli a dětmi, tak i mezi školkou a rodiči. Během roku organizujeme řadu akcí společně s Vámi a budeme velice rádi, pokud se společně s námi budete na chodu školky podílet.

Pokud budete mít zájem dozvědět se o nás více, zavolejte a nebo nás přijďte rovnou navštívit přímo do naší dětské skupiny. Rádi vás uvidíme!

Jak jde čas

Naši nejmenší
Program pro děti 1-3 roky

Na základě mnoha výzkumů se opakovaně potvrzuje, že první tři roky života jsou nejdůležitější pro vybudování stabilního základu, ze kterého dítě čerpá, až do naplnění svého potenciálu.

V prvích třech letech života je tělesný, citový i sociální vývoj člověka nejintenzivnější. Po prvním roce začíná dítě chodit, učí se hygienické dovednosti, dokáže už používat jazyk. Začíná si uvědomovat vlastní osobnost a je plné touhy poznávat - jak funguje svět, je připravené poznávat vrstevníky a prostředí mimo domov.

V rámci péče a vzdělávání o věkovou skupinu dětí 1-3 roky se zaměřujeme především na tyto okruhy:

 • Osvojování jazyka
 • Zdokonalování pohybu
 • Rozvoj sebeobsluhy
 • Rozvoj sociálních dovedností.
 • Zapojení se do dodržování pravidle

Při veškerých činnostech vedeme děti k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schoponosti a k respektu k sobě i druhým. OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁNÍ.

Pomáháme dětem s osvojením sebeobsluhy, ale počítáme také s dětmi, které mají plenky, a společně s rodinou pracujeme na zvládání hygienických potřeb. Vybavení třídy je plné aktivit a pomůcek, jež děti lákají a přitahují. S radostí zkoumají a objevují, zdokonalují se v praktických dovednostech a učí se samostatnosti. K dětem přistupujeme individuálně a pomáháme jim tak, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti. Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí. Vyváženě kombinujeme vnitřní aktivity s pobytem v přírodě.

Předškoláčci

Program pro děti 4-6 let

Při práci s dětmi vycházíme z principů respketující výchovy a naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které touží získávat nové informace a dovednosti.

Děti u nás mají připravené láskyplné prostředí plné respektu, klidu a spokojenosti. Uvědomujeme si, že každé dítě je osobnost a má své vlastní tempo. Vše se učí spontánně a jejich práce je volná a svobodná, přesto výuka probíhá v mezích daných pravidel, děti se učí respektovat jeden druhého. Stejně tak se navzájem respektují i učitelé a děti. Úkolem učitele je sledovat potřeby každého dítěte a hledat cesty, jak mu pomoci dosáhnout cílů. Dítěti jsou především průvodcem, který je cíleně podporuje, aby věci zvládly dělat samy. Tím se zvyšuje jejich sebevědomí, sebedůvěra a důvěra v okolí a děti se tak postupně stávají funkčně nezávislými.

V rámci péče a vzdělávání o věkovou skupinu dětí 4-6 let se zaměřujeme především na tyto okruhy:

 • Zdokonalování jazyka a motoriky
 • Zdokonalování pohybu a sebeobsluhy
 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Podílení se na tvorbě pravidel
 • Poznávání základů matematiky, Českého jazyka, přírodovědy, zeměpisu a historie - vše prostřednictvím smyslových zkušeností a v souvislostech, vše s ohledem na věk, individuální potřeby a přípravu dětí na školní prostředí
 • Rozvíjíme zájem a talent dětí - součástí programu školky jsou různé kroužky (tanec, hudba, tvoření, angličtina)

Při veškerých činnostech vedeme děti k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schoponosti a k respektu k sobě i druhým. OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁNÍ.

Denní režim

OTEVŘENO MÁME KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 7-17 HODIN

Dopolední blok:

 • 07:00 - 09:00 Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti
 • 09:00 - 09:20 Dopolední svačina
 • 09:20 - 10:00 Ranní kruh TÉMA DNE - ranní přivítání, rozhovory, individuální a skupinková práce, práce s pomůckami, práce s pečující osobou - rozvojové aktivity, cvičení koordinace a koncentrace, apod.
 • 10:10 – 11:45 Venkovní aktivity
 • 12:00 - 12:30 Oběd

Odpolední blok:

 • 12:30 - 14:30 Odpočinek (spánek nebo poslech pohádky, uvolnění, relaxace)
 • 14:30 - 14:45 Odpolední svačina
 • 14:45 - 15:30 Rozvojové aktivity
 • 15:30 - 17:00 Odchod dětí, volná hra, individuální činnosti


JSME TU PRO VÁS


Bc. Petra Ševelová


Jmenuji se Jitka

Mgr. Jitka Klezlová Rydvalová


Tým Mozaiky Vaňov

Anička PODOLÁKOVÁ

Narodila jsem se v Ústí nad Labem. Vystudovala jsem střední školu - obor Sociální činnost. Při studiu jsem absolvovala praxi právě tady v DS Mozaice. Mozaiku jsem si zamilovala, a mým snem bylo tady pracovat. A povedlo se. 

Ráda volný čas trávím se svou rodinou a pejskem. Miluju dlouhé procházky v přírodě, na které chodím se svým čtyřnohým kamarádem. A samozřejmě miluju trávit čas s malými kamarády, jelikož máme v rodině spoustu dětí. 

Dáša ŠUTIČOVÁ

Ahoj, jmenuji se Dáša a narodila jsem se v UL.. 

Jsem pyšnou maminkou dvou skvělých synů. I když jsem si v životě vyzkoušela několik profesí, vždy mne to táhlo k dětem. 

Štěstí osudu se na mne usmálo a když jsem dostala nabídku pracovat v DS Mozaika, vůbec jsem neváhala.. Mozaika je přesně to,, co jsem celý život hledala. Absolvovala jsem akreditovaný kurz Respektovat a být respektován a taktéž kurz První pomoci. Práce s dětmi mne velmi naplňuje a vlastně i obohacuje. Zastávám respektující přístup k dětem a kolegyním

Co mě baví a těší - na prvním místě má rodina, turistika, výlety, četba a přátelé.


Renča HORVÁTOVÁ

Jmenuji se Renča a pocházím z ÚL.

Jsem všude, kde je mě potřeba, a mým hlavním úkolem je mimo práci chůvy postarat se o to, aby děti měly tu nejlepší a nejzdravější svačinku.

Narodila jsem se dvěma nejúžasnějším lidem na světe. ,Pocházím ze smíšené rodiny a vyrostla jsem se třemi bratry., takže mé dětství nebyli panenky a kočárek, ale fotbal, brusle, kolo a odřená kolena. 

Vystudovala jsem Hotelovou školu .Mám kurz asistentka pedagoga a pracovníka v sociálních službách. Díky velkému štěstí jsem ze dozvěděla, že v DS Mozaice se uvolnilo místo, neváhala jsem ani minutu a o místo se ucházela. .Byla jsem přijata a věděla jsem, že je to, co chci dělat .Otevřela se totiž nová kapitola mého života, a to dělat radost těm, kteří jsou nejdůležitějšími lidmi na světě..

Baví mě moje práce, ráda peču, chodím na dlouhé procházky s naším psem, baví mě jízda na kole, divadlo muzikály a ráda čtu .a cestuji.

Také jsem ráda se svými příteli, protože přátelství je součást lidského štěstí.


Lucka ČERVINKOVÁ

Jmenuji se Lucka a žiji v jedné vesničce nedaleko Ústí nad Labem. Jsem maminkou dvou již dospělých dětí, a proto bylo mým přáním obklopit se znovu malými dětmi, které člověku dodají nový smysl a radost ze života. 

Ráda hlídám svého dvouletého synovce, se kterým si nejvíce užiji na pískovišti, nebo pomáhám s akcemi pro rodiny s dětmi, jako jsou dětské dny či čarodějnice. 

Vystudovala jsem střední školu s maturitou a absolvovala zkoušku národní profesní kvalifikace MPSV Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Dalším krokem pro mě bylo absolvování kurzu První pomoci u dětí a také kurzu Respektovat a být respektován.

 Mám radost, že jsem dostala příležitost pracovat v DS Mozaice a tvořit s dětmi tak, jak si představuji a jak mě baví.

Ráda jezdím na kole, koloběžce a plavu. Dále mě baví číst knihy a hrát společenské hry s dětmi. Miluji procházky do přírody, výlety za kulturními památkami a návštěvy divadla.


Lenka MIXOVÁ

Ahoj jsem Lenka, rodilá ústečanda se kterou je vždy sranda. Jsem pyšná mamina tří již dospělých dětí. Mám vystudovanou střední obchodní školu a tak není náhoda, že většinu života jsem trávila v obchodě jako manager. Měla jsem na starosti dětské koutky po celé ČR, zajišťovala jsem chod, personální záležitosti, zásobování, administrativu ale největší radost byla spíš přímo s těmi dětmi, vymýšlet pro ně program, hraní si s nimi bylo pro mě nejvíc naplňující. Nakonec přišlo to rozhodnutí, dodělat si potřebné vzdělání a oslovit trh s nabídkou volného pracovního místa, tety bo paní učitelky v dětské skupině. Když jsem viděla nabídku z Mozaiky neváhala jsem a hned si domluvila osobní schůzku. Dnes jsem již šťastnou tetou v této úžasné skupině a snažím se aby dětem i nám bylo společně moc fajn ❤️ Užíváme si společné chvíle na výletech během tvoření, zpěvu , sportu i tanci 👫💃🌞🍀 

Mína ROHOVÁ

Jmenuji se Mína a narodila jsem v Pelhřimově. Během absolvování základní školy jsem se s rodinou přistěhovala do Ústí nad Labem, kde žiji dodnes. Jsem maminkou svého syna Honzíka. Mateřství mne neskutečně naplňovalo a stále naplňuje a díky Honzíkovi jsem si uvědomila, jak strašně moc bych chtěla profesně pracovat s dětmi, pečovat o ně, pomáhat jim v sebeobsluze a v osobním rozvoji, nabídnout jim mou otevřenou náruč a být jim oporou. Vystudovala jsem 2 střední školy s maturitou. Až později jsem si splnila svůj dlouholetý sen a začala pracovat v soukromé školce a dále jsem měla možnost vyzkoušet si práci v jeslích. Když jsem dostala nabídku pracovat v DS Mozaika byla jsem šťastná, protože až zde jsem nabyla dojem, že je o děti postaráno tak, jak si děti zaslouží, čili s veškerou láskou, pokorou a něhou. Panuje zde rodinný duch, ve všech třídách pracují kvalifikované chůvy a učitelky, které by pro děti dýchaly.  Ve volných chvílích čtu odbornou literaturu, která mě obohacuje a vyhledávám akreditované kurzy pro profesní rozvoj. Absolvovala jsem akreditovaný kurz MŠMT Asistent pedagoga, akreditovaný kurz MPSV Chůva v dětské skupině, Kurz Montessori, Kurz Respektovat a být respektován, Kurz první pomoci. 

Miluji poslech hudby, procházky přírodou, houbaření, jízdu na kole, výlety po hradech a zámcích, péče o mé domácí zvířecí mazlíčky, ruční práce, kulturu, kino, přátelé, keramiku a knihy.  Ráda peču různé dezerty a baví mě pracovat s dětmi!

Terezka PEŠKOVÁ


Šárka FIDLEROVÁ

Mé jméno je Šárka Fidlerová a narodila jsem se v Ústí nad Labem.

Od malička jsem tančila v Taneční skupině Freedom, kde jsem se později stala i trenérkou malých dětiček.

Během studia na pedagogické škole jsem věděla , že práce s dětmi je neskutečně naplňující a je to přesně to, čemu se chci věnovat i dál. Mít možnost pracovat, pomáhat, starat se a naslouchat dětem je k nezaplacení.

Mám dvě neteře, se kterými trávím většinu svého volného času. Jsou to moje štěstíčka.

Mé moto je: Žij každý den tak, jako by byl tvůj poslední.

Nejraději jsem se svou rodinou, také ráda bruslím, nebo si zatančím.

Tým Mozaiky Klíše

Iveta ŠPAKOVÁ

Ahoj, jmenuji se Iveta a jsem energický a spolehlivý člověk se smyslem pro humor, pořádek a rodinu. Jsem pyšnou maminkou dvou holčiček

Vždy byl můj sen pracovat s dětmi, což se mi ale splnilo až po relativně dlouhé době. Nyní je mým povoláním profesionální chůva v dětské skupině Mozaika, kde působím od úplného začátku, tedy od roku 2016 (od roku 2014 jsem ale byla součástí týmu i Domečku u Rondelu). V Mozaice se plně věnuji se svými kolegyněmi dětem ve smíšené třídě u Duháčků, ❤

Nyní jsem šťastná za příležitost a možnost naplnit si svůj dětský sen a to právě zde v této dětské skupině. Dávám ji to nejlepší, co umím.

Absolvovala jsem řadu kurzů jako Respektovat a být respektován, První pomoc a mnoho kurzů pro práci s dětmi.

Mám ráda kreativitu, přírodu a ruční práce.

Zbývá již jen říci, že dětem v naší skupině dávám velkou část svého já, jsem takto spokojená a tato
práce mě zcela naplňuje. ❤Kateřina ŠPICOVÁ

Jmenuji se Káťa a pocházím z Ústí nad Labem. .Od roku 2017 působím jako chůva v DS Mozaika.. Jsem svobodná a bezdětná - moji sourozenci to zatím zvládli za mě. Jenže jejich děti, mé neteře, to někdy nezvládají beze mě. :-) Vystudovala jsem střední pedagogickou školu - obor předškolní a mimoškolní pedagogika. 
Když jsem dostala šanci, zkusit zaujmout holky tady v Mozaice a stát se její součástí. Neváhala jsem, zkusila jsem to a jsem TU. :
Za tu dobu jsem si prošla kurzy Respektovat a být respektován, První pomoc, Výchova srdcem, Logopedie u dětí předškolního věku, Jak pracovat s úzkostným dítětem aj..
Moc za tuto možnost být tady a načerpat obrovské zkušenosti, děkuji, jelikož práce s dětmi patří k části, která mě naplňuje a už si to bez ní vlastně neumím představit :-)
O sobě mohu napsat, že jsem kamarádská, veselá, chápavá, obětavá a ráda naslouchám druhým.
Miluji rodinu, přátele, děti, hudbu, tanec, cestování ale nedokážu přijmout lidi, co necítí úctu a lásku ke zvířatům.


Renta JANDOVÁ

Jmenuji se Renča. narodila jsem se v Ústí nad Labem a žiji nedaleko v jedné menší vesnici. 

V Mozaice působím již 7 rokem, tedy již od samého začátku.

 Prošla jsem kvalifikací od MPSV - Chůva v dětské skupině, certifikovaný kurz MŠMT Respektovat a být respektován, několik kurzů Montessori pedagogiky, kurz První pomoci a také mnoho kurzů pro práci s dětmi. 

Nejvíce mě baví kreativní tvoření a hlavně volnost při tvorbě, jak ve školce, tak i v osobní životě a kreativním kroužku. co pořádám nad rámec svých pracovních aktivit.

Od první chvíle, co jsem měla možnost pracovat s dětmi, jsem cítila, že to je to, co mě nabíjí a naplňuje. Děti jsou bezprostřední, přirozené a spontánní dušičky a když jim dá člověk svou důvěru a lásku, může pozorovat jejich cestu pokroků a radosti. A také i překážek, které již dokázaly zdolat. Jsem šťastná a pyšná, že mohu být u toho tady v Mozaice.

Baví mě má rodina a čas, který s ní trávím. Baví mě příroda, procházky. Ráda tvořím a vymýšlím kreativní aktivity.

Jsme tu pro vás!