O nás - jak to všechno začalo

"Náš příběh začal, jak už to mnohdy bývá, narozením našich vlastních dětí (Jitka je maminkou tří dětí a Petra maminkou čtyř), Ty nás přivedly k myšlence, že bychom se v dalším běhu života rády věnovaly práci s dětmi nejenom doma, ale i na profesionální úrovni. Od myšlenek nebylo daleko k činům, proto v roce 2014 otevřela Jitka Rodinné centrum Pohádková Chaloupka - Domeček u Rondelu, Petra v něm následně rozběhla Montessori kurzy pro batolata a ukázalo se, že rodiče kromě místa, kde se dá společně trávit volný čas, potřebují také místo, kde se o děti postarají v době, kdy oni sami potřebují pracovat. Míst ve školkách je stále méně, o jeslích nemluvě, a pokud si člověk představuje něco jiného (každý si pod tím představí to své), není sehnat místo mnohdy vůbec jednoduché. A to pro nás byla výzva. Založení dětské skupiny tak, aby byla dostupná všem a zároveň v ní také všem bylo dobře! Od personálu, rodiče ani děti nevyjímaje.A tak jsme se pustili do práce. Cílem bylo respektující prostředí, kde je možné zde umístit i dítě mladší dvou let. A tak se v nás zrodil nápad vytvořit místo, kde bude možné propojit péči o děti ve věku 1-7 let a zároveň fungovat i jako klub pro děti v doprovodu rodičů. Vytvořit tedy místo, které svou atmosférou připomíná domov a kde najde zázemí celá rodina.

Nejvhodnějším řešením tedy bylo, abychom mohly přijímat děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky bylo založení Dětské skupiny. Na podzim 2015 jsme vyřídili administrativní záležitosti a začali hledat vhodné prostory. To se povedlo a od června 2016 využíváme velkou část budovy bývalé ZŠ ve Vaňově, kde máme k dispozici 600 m2 krásných prostor, které jsme zrekonstruovaly a vybavily na míru potřebám našich dětí, s velkou zahradou, hřištěm a plochou pro odrážedla a koloběžky. To, co nás charakterizuje je respektující přístup. Mezilidské vztahy stavíme na bázi přirozeného partnerství, bez srovnávání a posuzování.

Dětská skupina nám umožňuje přijímat všechny děti předškolního věku a to na 1 až 5 dní v týdnu. Tím umožníme rodičům to, co na trhu mnohdy chybí - přizpůsobit pobyt a dobu dítěte mimo rodinu pružně svým potřebám. Vybudování dětské skupiny nám umožňuje vytvořit prostředí, které podporuje přirozenou dětskou zvídavost a touhu po poznání. Prostředí, kde budeme moci děti podpořit v rozvoji jejich individuality a respektovat tempo každého jednoho dítěte.

Tedy vytvořit místo, kde děti budou šťastné. To je náš cíl!

Každá třída je podpořena jako samostatný projekt a to:

 • Pohádková chaloupka I., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Pohádková chaloupka II., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Pohádková chaloupka III., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Pohádková chaloupka IV., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Pohádková chaloupka V., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Dětská skupina Mozaika I., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu
 • Dětská skupina Mozaika II., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu


Zřizovatelé DS Mozaiky:

 • RC Pohádková chaloupka, z.s., Sídlo: Ke Koňskému trhu 115/5, 400 04 TRMICE,

Předseda: Mgr. Jitka Klezlová Rydvalová, IČO: 0304 6958

 • Centrum Mozaika Ústí nad Labem, z.s., Sídlo: Za Vozovnou 309/12, 400 01 Ústí nad Labem,

Předseda: Bc. Petra Ševelová, IČO: 0459 6234

 • Centrum pro celou rodinu, z.s., Sídlo: Jana Zajíce 2008/17, 400 11 Ústí nad Labem

Předseda: Bc, Michaela Doubková, IČO: 0459 3863

Všechny tři spolky mají společnou adresu provozovny a to: 

Pražská 166/47, 400 01 Vaňov - Ústí nad Labem a Na Okraji 7, 400 01 Klíše - Ústí nad Labem.

Jak to u nás vypadá ?


VAŇOV
- zde jsme v bývalé budově ZŠ a MŠ. Každá třída je o velikosti cca 55 m2 a má odpovídající sociální zázemí, prostornou chodbu, šatny, tělocvičnu přímo v objektu a malý parčík/hřiště, který slouží pouze nám. Jsme u řeky Labe a kousek od lesa a to se nám líbí.

KLÍŠE - i zde jsme ve školské budově a i když kousek od centra města, přírodu a parky máme na dosah. Také bazén a tělocvičnu UJEPu.

Věkové rozmezí dětí je široké a to 1-7 let, respektive do zahájení povinné školní docházky. Náš provoz na třídách je homogenní (tedy tam jsou děti přibližně stejného věku a potřeb a to proto, aby se navzájem neomezovaly a daná činnost je bavila a byla jim k užitku. - především tedy ranní kruhy a dopolední aktivity). Během dne se pak děti potkávají při různých činnostech a to je náš provoz smíšený (heterogenní) a to především proto, aby se děti od sebe navzájem mohly učit, pomáhat si a být si oporou.

O každou skupinu pečují dvě pečující osoby/ chůvy/ tety/ průvodkyně/ paní učitelky (jak je komu po chuti). K dispozici jim je také školnice Renča, která se dětem stará o pitný režim, svačiny, obědy a drobný úklid. Malý počet dětí ve třídě zaručuje oproti státním školkám mnohem individuálnější a vřelejší přístup. A to jednak mezi učiteli a dětmi, tak i mezi školkou a rodiči. Během roku organizujeme řadu akcí společně s Vámi a budeme velice rádi, pokud se společně s námi budete na chodu školky podílet.

Pokud budete mít zájem dozvědět se o nás více, zavolejte a nebo nás přijďte rovnou navštívit přímo do naší dětské skupiny. Rádi vás uvidíme!

Jak jde čas

Naši nejmenší
Program pro děti 1-3 roky

Na základě mnoha výzkumů se opakovaně potvrzuje, že první tři roky života jsou nejdůležitější pro vybudování stabilního základu, ze kterého dítě čerpá, až do naplnění svého potenciálu.

V prvích třech letech života je tělesný, citový i sociální vývoj člověka nejintenzivnější. Po prvním roce začíná dítě chodit, učí se hygienické dovednosti, dokáže už používat jazyk. Začíná si uvědomovat vlastní osobnost a je plné touhy poznávat - jak funguje svět, je připravené poznávat vrstevníky a prostředí mimo domov.

V rámci péče a vzdělávání o věkovou skupinu dětí 1-3 roky se zaměřujeme především na tyto okruhy:

 • Osvojování jazyka
 • Zdokonalování pohybu
 • Rozvoj sebeobsluhy
 • Rozvoj sociálních dovedností.
 • Zapojení se do dodržování pravidle

Při veškerých činnostech vedeme děti k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schoponosti a k respektu k sobě i druhým. OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁNÍ.

Pomáháme dětem s osvojením sebeobsluhy, ale počítáme také s dětmi, které mají plenky, a společně s rodinou pracujeme na zvládání hygienických potřeb. Vybavení třídy je plné aktivit a pomůcek, jež děti lákají a přitahují. S radostí zkoumají a objevují, zdokonalují se v praktických dovednostech a učí se samostatnosti. K dětem přistupujeme individuálně a pomáháme jim tak, aby každé z nich naplno rozvíjelo své možnosti. Velký důraz klademe na bezpečí a důvěru v prostředí. Vyváženě kombinujeme vnitřní aktivity s pobytem v přírodě.

Předškoláčci

Program pro děti 4-6 let

Při práci s dětmi vycházíme z principů respketující výchovy a naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které touží získávat nové informace a dovednosti.

Děti u nás mají připravené láskyplné prostředí plné respektu, klidu a spokojenosti. Uvědomujeme si, že každé dítě je osobnost a má své vlastní tempo. Vše se učí spontánně a jejich práce je volná a svobodná, přesto výuka probíhá v mezích daných pravidel, děti se učí respektovat jeden druhého. Stejně tak se navzájem respektují i učitelé a děti. Úkolem učitele je sledovat potřeby každého dítěte a hledat cesty, jak mu pomoci dosáhnout cílů. Dítěti jsou především průvodcem, který je cíleně podporuje, aby věci zvládly dělat samy. Tím se zvyšuje jejich sebevědomí, sebedůvěra a důvěra v okolí a děti se tak postupně stávají funkčně nezávislými.

V rámci péče a vzdělávání o věkovou skupinu dětí 4-6 let se zaměřujeme především na tyto okruhy:

 • Zdokonalování jazyka a motoriky
 • Zdokonalování pohybu a sebeobsluhy
 • Rozvoj sociálních dovedností
 • Podílení se na tvorbě pravidel
 • Poznávání základů matematiky, Českého jazyka, přírodovědy, zeměpisu a historie - vše prostřednictvím smyslových zkušeností a v souvislostech, vše s ohledem na věk, individuální potřeby a přípravu dětí na školní prostředí
 • Rozvíjíme zájem a talent dětí - součástí programu školky jsou různé kroužky (tanec, hudba, tvoření, angličtina)

Při veškerých činnostech vedeme děti k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schoponosti a k respektu k sobě i druhým. OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁNÍ.

Denní režim

OTEVŘENO MÁME KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN OD 7-17 HODIN

Dopolední blok:

 • 07:00 - 09:00 Příchod dětí, volná hra, individuální činnosti
 • 09:00 - 09:20 Dopolední svačina
 • 09:20 - 10:00 Ranní kruh TÉMA DNE - ranní přivítání, rozhovory, individuální a skupinková práce, práce s pomůckami, práce s pečující osobou - rozvojové aktivity, cvičení koordinace a koncentrace, apod.
 • 10:10 – 11:45 Venkovní aktivity
 • 12:00 - 12:30 Oběd

Odpolední blok:

 • 12:30 - 14:30 Odpočinek (spánek nebo poslech pohádky, uvolnění, relaxace)
 • 14:30 - 14:45 Odpolední svačina
 • 14:45 - 15:30 Rozvojové aktivity
 • 15:30 - 17:00 Odchod dětí, volná hra, individuální činnosti


JSME TU PRO VÁS

Klikněte a můžete začít psát. Quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem.

Bc. Petra Ševelová


Klikněte a můžete začít psát. Voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur.

Mgr. Jitka Klezlová Rydvalová


Tým Mozaiky Vaňov

Anička PODOLÁKOVÁ


KliAnna Podoláková

Co dělám v DS:


Působím zde jako chůva a tetička.


Mimo DS:


Narodila jsem se v Ústí nad Labem. Vystudovala jsem střední školu - obor Sociální činnost. Při studiu jsem absolvovala praxi právě tady v Mozaice. DS Mozaiku jsem si zamilovala, a mým snem bylo tady pracovat. A povedlo se. Jsem moc ráda, že můžu být součástí něčeho tak krásného. Těším se na nové zkušenosti, kolegy/kolegyně a hlavně na děti.


Co mě baví:


Ráda volný čas trávím se svou rodinou a pejskem. Miluju dlouhé procházky v přírodě, na které chodím se svým čtyřnohým kamarádem. A samozřejmě miluju trávit čas s dětmi, jelikož máme v rodině spoustu dětí. 

Dáša ŠUTIČOVÁ


Na 

 • Co dělám v DS:

Působím zde jako chůva ve žluté třídě ( věk dětí 2 – 4 roky ).

 • Mimo DS:

Narodila jsem se v UL, ovšem své dětství jsem prožila v Praze. V období puberty jsem se vrátila zpět do Ústí n. L, kde žiji dodnes. Jsem maminkou dvou skvělých synů. I když jsem si v životě vyzkoušela několik profesí, vždy mne to táhlo k dětem. Štěstí osudu se na mne usmálo a když jsem dostala nabídku pracovat v DS Mozaika, vůbec jsem neváhala J. Mozaika je přesně to, co jsem celý život hledala. Absolvovala jsem akreditovaný kurz Respektovat a být respektován a taktéž kurz První pomoci. Práce s dětmi mne velmi naplňuje a vlastně i obohacuje. Zastávám respektující přístup k dětem a kolegyním.

 • o mě baví:

na prvním místě má rodina,turistika, výlety, četba, přátelé


JAAAA

Klikněte a můžete začít psát. Quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit.


Lucka ČERVINKOVÁ

Klikněte a můžete začít psát. Quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia.


Kristýnka HAUKOVÁ

KlikJmenuji se Kristýna Hauková, jsem vyučená kuchařka, mám 3ročníky hotelové školy, jsem maminkou tří dcer, Karolínky (14), Marušky (5) a Pavlínky (3). V mládí jsem trochu tápala, jakým směrem se v životě dát, nicméně teď už mám jasno. Můj život jsou děti a jim se chci věnovat a pro ně tu být. Odmala mám ráda děti a chci využít svůj ženský potenciál naplno, coby ženy - matky, chůvy, pečovatelky, ochranitelky.... K dětem mě to prostě přirozeně táhne a péče o ně mne naplňuje, baví, inspiruje a těší. Když jsem byla se svými dcerkami na RD, měla jsem potřebu na sobě zapracovat, někam se posunout, být blíže ke své vysněné práci. Absolvovala jsem proto během této doby tři kurzy. Kurz pro asistenty pedagoga, Kurz pro chůvy do zahájení povinné školní docházky a Kurz pro chůvy do dětských skupin. V plánu mám ještě vystudovat pedagogickou školu, ovšem až mi trošku odrostou děti, abych na to měla dostatek prostoru, který nyní schází :-). Baví mě na sobě pracovat a získávat nové zkušenosti. Myslím, že na dětech velmi záleží, jsou budoucností nás všech a zaslouží si tu nejlepší přípravu do života. Chtěla bych je naučit zdravé sebeúctě, kreativitě, aktivnímu myšlení, pozitivnímu přístupu, ale i respektu ke svým vlastním potřebám a hranicím, stejně tak, jako respektu a účtě k druhým a přirozené empatii. Kromě dětí miluji přírodu, historii, pohyb a sport, baví mě zahrada, kreslení, zpěv, ráda zvelebuji prostředí kolem sebe a ráda pomáhám druhým. Jsem šťastná, když se lidé kolem mne cítí dobře. Myslím, že člověk má naplno využívat svůj potenciál a svou energii a schopnosti investovat do něčeho, co považuje za skutečně smysluplné a užitečné:-).

Kristýnka

Klikněte a můžete začít psát. Voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur.

Chůva

Mína ROHOVÁ

KliCo dělám v DS:

Působím zde jako chůva ve žluté třídě ( věk dětí 2 – 4 roky ).

 • Mimo DS:

Narodila jsem v Pelhřimově, své krásné dětství jsem prožila střídavě na Vysočině a na jihu Čech. Během absolvování základní školy jsem se s rodinou přistěhovala do Ústí nad Labem, kde žiji dodnes. Zde jsem se stala v roce 2006 pyšnou maminkou svého syna Honzíka. Mateřství mne neskutečně naplňovalo a stále naplňuje a díky Honzíkovi jsem si uvědomila, jak strašně moc bych chtěla profesně pracovat s dětmi, pečovat o ně, pomáhat jim v sebeobsluze a v osobním rozvoji, nabídnout jim mou otevřenou náruč a být jim oporou. Vystudovala jsem 2 střední školy s maturitou ekonomického směru. Mám za sebou téměř dvacet let kdy jsem pracovala v kancelářském prostředí ve vedoucích funkcí, nejdříve ve firmě zabývající se distribucí léků a zdravotnického materiálu a po mateřské dovolené jsem šla do soukromého sektoru, kde jsem vedla kompletní agendu firmy zabývající se cestovních ruchem a strojírenskou výrobou. Později jsem si splnila svůj dlouholetý sen a začala pracovat v soukromé školce ( věk dětí dva až tři roky), dále jsem měla možnost vyzkoušet si práci v jeslích ( věk dětí jeden rok až tři roky ). Když jsem dostala nabídku pracovat v DS Mozaika byla jsem šťastná, protože až zde jsem nabyla dojem, že je o děti postaráno tak, jak si děti zaslouží, čili s veškerou láskou, pokorou a něhou. Panuje zde rodinný duch, ve všech třídách pracují kvalifikované chůvy a učitelky, které by pro děti dýchaly. Přijde mi naprosto přirozené si během života stále zvyšovat vzdělání a zdokonalovat se v oboru, který jsem si vybrala jako nynější profesi. Ve volných chvílích čtu odbornou literaturu, která mě obohacuje a vyhledávám akreditované kurzy pro profesní rozvoj. Absolvovala jsem

akreditovaný kurz MŠMT Asistent pedagoga, akreditovaný kurz MPSV Chůva v dětské skupině, Kurz Montessori, Kurz Respektovat a být respektován, Kurz první pomoci. Je mi jasné, že každý, kdo se rozhodne pracovat s dětmi potřebuje nejen velké srdce, dostatek tolerance, empatie, ale hlavně se musí umět vcítit do malé dětské duše a snažit se o to, vidět svět dětskýma očima. Velmi oceňuji zpětnou vazbu od rodičů svěřených dětí, jelikož jsem přesvědčená, že bez řádné komunikace by nemohl vzniknout ten správný vztah pečující osoby a rodiče. Každé dítě je individuál a ke každému dětskému srdíčku vede jiná cesta, jsem připravena na to, si ke každému dítku najít tu jeho "správnou" cestu a vynaložit tolik úsilí co je třeba k tomu, aby ve třídě vzniklo zdravé klima třídy, ve kterém bude všem dobře. Na další kurzy se těším a věřím, že mi pomohou své povolání dělat víc než dobře. Ráda bych, dětem ve svěřené třídě, byla nejen řádným příkladem, ale hlavně dobrým parťákem na kterého se mohou vždy spolehnout.

 • Co mě baví:

Jelikož ve svém zaměstnání vydávám ze sebe mnoho energie, snažím se o relaxaci, kterou pro mě je např. poslech hudby, procházky přírodou, houbaření, jízda na kole, výlety po hradech a zámcích, péče o mé domácí zvířecí mazlíčky, ruční práce ( pletení ), kultura, kino, přátelé, keramika v DDM. Jelikož jsem od dětství knihomol, tak si nedokáži představit život bez knih, nejraději mám kvalitní světové detektivky, které občas vyměním za knihy o historii českých zemí a knihy o filozofii. Ráda peču různé dezerty J. Baví mě pracovat s dětmi! Snažím se o udržení duševní a fyzické pohody, taktéž si chci udržet všeobecný přehled. Netajím se tím, že mou prioritou je má rodina, hlavně můj syn, díky němuž jsem každým dnem lepším člověkem.

Mína ROHOVÁ

Chůva

Klikněte a můžete začít psát. Quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia.

Jméno Příjmení

Chůva

Tým Mozaiky Klíše

Iveta ŠPAKOVÁ

Ahoj, jmenuji se Iveta
Jsem energický a spolehlivý člověk se smyslem pro humor, pořádek a rodinu. Vždy byl můj sen pracovat s dětmi, což se mi ale splnilo až po relativně dlouhé době. Nyní je mým povoláním profesionální chůva v dětské skupině Mozaika, kde působím od úplného začátku, tedy roku 2016. Od roku 2014 jsem ale byla součástí týmu i Domečku u Rondelu. Plně se zde věnuji sesvými kolegyněmi dětem ve smíšené třídě u Duháčků ❤
Nyní jsem šťastná za příležitost a možnost naplnit si svůj dětský sen a to právě zde v této skupině. Zbývá již jen říci, že dětem v naší skupině dávám velkou část svého já a jsem takto spokojená a tato
práce mě zcela naplňuje. 


Kateřina ŠPICOVÁ

K• Co dělám v DS:

Od roku 2017 tu působím jako chůva.• Mimo DS:
Pocházím z Ústí nad Labem. Jsem svobodná a bezdětná - moji sourozenci to zatím zvládli za mě. Jenže jejich děti, mé neteře, to někdy nezvládají beze mě :-) Vystudovala jsem střední pedagogickou školu - obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Při studiu jsem absolvovala praxi jako vychovatelka v družině. Hned po škole jsem začala pracovat jako učitelka v MŠ Vojanova, kde jsem byla rok po boku dětem ve věku 2-6 let. Zkušenost to byla senzační a veliká a jsem za ní ráda.
Mezitím jsem dostala šanci, zkusit zaujmout holky tady v Mozaice a stát se její součástí. Neváhala jsem, zkusila jsem a jsem TU :-)
Mé začátky byly v červené třídě a momentálně s kolegyněmi pečujeme druhým rokem o děti ve smíšené třídě Duháčků.
Za tu dobu jsem si prošla kurzy Respektovat a být respektován, První pomoc, Výchova srdcem, Logopedie u dětí předškolního věku, Jak pracovat s úzkostným dítětem aj..
Moc za tuto možnost být tady a načerpat obrovské zkušenosti, děkuji, jelikož práce s dětmi patří k části, která mě naplňuje a už si to bez ní vlastně neumím představit :-)
Těším se na naše společné zážitky i chvíle, trávené s vámi se všemi v Mozaice i mimo ní!
• Co mě baví:
O sobě mohu napsat, že jsem kamarádská, veselá, chápavá, obětavá a ráda naslouchám druhým.
Miluji rodinu, přátele, děti, hudbu, tanec, cestování ale nedokážu přijmout lidi, co necítí úctu a lásku ke zvířatům.


Renta JANDOVÁ

KliNarodila jsem se v Ústí nad Labem a žiji nedaleko v jedné menší vesnici. V Mozaice působím již 7 rokem. Prošla jsem kvalifikací od MPSV- chůva v dětské skupině, certifikovaný kurz MŠMT Respektovat a být respektován a několik kurzů Montessori. Nejvíce mě baví kreativní tvoření a hlavně volnost při tvorbě, jak ve školce, tak i v keativním kroužku co pořádám mimo ní. Od první chvíle co jsem měla možnost pracovat s dětmi, jsem cítila, že to je to, co mě nabíjí. Děti jsou bezprostřední, přirozené a spontánní dušičky a když jim dá člověk důvěru a lásku, může pozorovat jejich cestu pokroků a překážek, které dokázaly zdolat. Jsem šťastná a pyšná, že mohu být u toho.

Co mě baví: Baví mě moje rodina a čas, který s ní trávím. Baví mě příroda, procházky. Ráda tvořím a vymýšlím kreativní aktivity.

Petra ŚEVELOVÁ

Klikněte a můžete začít psát. Quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo nemo enim ipsam voluptatem quia.


Těšíme se na Vás...