PODPORA POZITIVNÍHO CHOVÁNÍ

25.09.2022


Dětská skupina Mozaika je nezisková organizace.

Veškeré prostředky jdou na chod a zlepšování prostředí skupiny a klubu.
Naším cílem je pomoci rodinám s dětmi, umožnit rodičům klidný návrat do zaměstnání a nabídnout připravené, přátelské prostředí pro děti i celé rodiny.
Každá třída je podpořena jako samostatný projekt a to:

 

 

Pohádková chaloupka I.

 • (reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000765),
  pokračování:
  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008435,
  pokračování II:
  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016495

 

 

 

Pohádková chaloupka II.

 • (reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006635;
  pokračování: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011727)

 

 

 

Pohádková chaloupka III.

 • (reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001083),
  pokračování: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008583, pokračování II: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016496

Pohádková chaloupka IV.

 • (reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001215),

pokračování:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008631,
pokračování II:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016568

Pohádková chaloupka V.

(reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014152)