PEČUJEME O TY, KTEŘÍ PEČUJÍ

12.10.2022

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010596

Projekt je realizován v programu EU OPZ + - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Anotace projektu: Projekt řeší problém malé nebo žádné integrace rodičů dětí se zdravotním postižením v ústeckém kraji do společnosti. Tento problém doposud není koncepčně a komplexně řešen. Následkem toho existuje u těchto rodičů vysoké riziko dysfunkčních rodin, riziko chudoby a riziko negativního dopadu na psychické zdraví. Realizací projektu budou u cílové skupiny projektu tyto negativní jevy eliminovány.

Projekt je realizován v období květen 2023 - duben 2025.

Cílovou skupinou projektu jsou neformální pečovatelé (osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby).

Klíčovými aktivitami projektu jsou: odborné semináře, individuální poradenství, svépomocné skupiny, psychoterapie a finančněprávní poradna.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší problém malé nebo žádné integrace rodičů dětí se zdravotním postižením do společnosti

  • Tělesné postižení
  • Zrakové postižení
  • Sluchové postižení
  • Postižení řeči
  • Mentální postižení
  • Duševní postižení
  • Vnitřní postižení
  • Kombinované postižení

K vizuálnímu členění textu slouží obrázkové sekce

Kromě nadpisů vám s členěním textu na správných místech pomohou i obrázkové sekce. Jednotlivé odstavce vašeho článku oddělte obrázky, které vhodně doplní obsah.

Pokud uvádíte důležitá slova či myšlenky, použijte pro zvýraznění textu citaci.

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et.