PEČUJEME O TY, KTEŘÍ PEČUJÍ

23.05.2024

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH PROJEKTU S NÁZVEM

PEČUJEME O TY, KTEŘÍ PEČUJÍ III.

Registrační číslo: CZ.03.02.02/00/22_014/0000404

Projekt je realizován v programu EU OPZ+

Projekt je realizován v období květen 2023 - duben 2026.

Podpora neformálních pečovatelů pečujících o děti se zdravotním postižením v Ústeckém kraji a zlepšení kvality jejich života s cílem zajistit kvalitní péči o děti se zdravotním postižením tak, aby mohly setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Anotace projektu: Projekt řeší problém malé nebo žádné integrace rodičů dětí se zdravotním postižením v Ústeckém kraji do společnosti. Tento problém doposud není koncepčně a komplexně řešen. Následkem toho existuje u těchto rodičů vysoké riziko dysfunkčních rodin, riziko chudoby a riziko negativního dopadu na psychické zdraví. Realizací projektu budou u cílové skupiny projektu tyto negativní jevy eliminovány.

Cílovou skupinou projektu jsou: neformální pečovatelé (osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby).

Klíčovými aktivitami projektu jsou: odborné semináře, individuální poradenství, svépomocné skupiny, psychoterapie a finančněprávní poradna.

Aktivity v rámci individuálního poradenství: osobní a profesní koučing, ergoraterapie, návštěva Snoezelenu, ABA terapie, zooterapie, plavání a mnoho dalšího.

Jaký problém projekt řeší? Projekt řeší problém malé nebo žádné integrace rodičů dětí se zdravotním postižením do společnosti

 • Tělesné postižení
 • Zrakové postižení
 • Sluchové postižení
 • Postižení řeči
 • Mentální postižení
 • Duševní postižení
 • Vnitřní postižení
 • Kombinované postižení

Jaké jsou příčiny problému?

 • SOCIÁLNÍ A OSOBNÍ IZOLACE

 • NEPŘIPRAVENOST

 • NEDOSTATEČNÁ PODPORA "ÚŘADŮ"

 • DYSFUNKCE RODINYFOTOGALERIE NAŠEHO PROJEKTU

Jak se nám v projektu daří a kde a s kým se potkáváme!

A je nám spolu dobře! :o)

NAŠE PROJEKTOVÉ MOTTO: "Není trvalého štěstí v žádném z předmětů tohoto světa, je v nás!" Eduard Tomáš