KROKY MLADÝCH 

12.10.2022

Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.

Kroky Mladých - registrační číslo CZ.03.01.01/00/22_019/0000642

Projekt trvá od 1.5.2023 do 30.4.2025. . 

Projekt Kroky mladých se zaměřuje na podporu mladých lidí bez pracovních zkušeností, jejich následné vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Cílová skupina jsou tedy lidé ve věku do 30ti let bez pracovních zkušeností s dosaženým pouze základním vzděláním. Poskytujeme komplexní pomoc v hledání zaměstnání a vzdělávání se s cílem pomoci těmto mladým lidem překonat překážky na trhu práce a dosáhnout jejich profesních cílů.


Klíčovými aktivitami projektu jsou: Vzdělávací a motivační semináře, rekvalifikační kurzy, individuální poradenství a koučink, pomoc při hledání zaměstnání, příspěvek na mzdu.

Projekt je rozdělen do několika běhů, tudíž je možné se do projektu přihlásit kdykoliv během jeho realizace..

Při účasti v projektu se potkáte se zkušenými lektory, kouči, psychoterapeuty, lektory RK aj.