KROKY MLADÝCH 

23.05.2024

Vítáme vás na stránkách projektu s názvem

 KROKY MLADÝCH

Registrační číslo: CZ.03.01.01/00/22_019/0000642

Projekt je realizován v programu EU OPZ+

Projekt je realizován v období od 1.5.2023 do 30.4.2025.

Projekt Kroky mladých se zaměřuje na podporu mladých lidí bez pracovních zkušeností, jejich následné vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Cílová skupina jsou tedy lidé ve věku do 30ti let bez pracovních zkušeností s dosaženým pouze základním vzděláním. Poskytujeme komplexní pomoc v hledání zaměstnání a vzdělávání se s cílem pomoci těmto mladým lidem překonat překážky na trhu práce a dosáhnout jejich profesních cílů.

Klíčovými aktivitami projektu jsou: Vzdělávací a motivační semináře, rekvalifikační kurzy, individuální poradenství a koučink, pomoc při hledání zaměstnání, příspěvek na mzdu.

Projekt je rozdělen do několika běhů, tudíž je možné se do projektu přihlásit kdykoliv během jeho realizace..

Při účasti v projektu se potkáte se zkušenými lektory, kouči, psychoterapeuty, lektory RK aj. 

FOTOGALERIE NAŠEHO PROJEKTU

Jak se nám v projektu daří a kde a s kým se potkáváme!

A je nám spolu dobře! :o)

NAŠE PROJEKTOVÉ MOTTO: "Pomoz mi, abych to dokázal sám" Maria Montessori