Denní režim

7:00- 8:30

Příchod dětí, volná hra, hry podle zájmu dětí, individuální práce, začátek výtvarné činnosti. Přivítání se s kamarády.

8:00- 9:00

Příchod dětí, volná hra, hry podle zájmu dětí, individuální práce, začátek výtvarné činnosti. Přivítání se s kamarády.

atd.....

Při veškerých činnostech vedeme děti k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schoponosti a k respektu k sobě i druhým. OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁNÍ.