VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH. Jsme dětská skupina MOZAIKA v ÚL.

Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání a radosti. Mark Twain

Ahoj, všechny vás zdravíme!

Jsme DS Mozaika a zajímá nás respektující přístup, radost ze hry a pobyt venku.

Jsme tu pro vás už od roku 2016 a stále nás to baví! Máme totiž báječné děti i rodiče.

Naše dětské skupiny můžete najít ve Vaňově a na Klíši v ÚL.

Máte chuť se k nám přijít podívat? Na něco se zeptat? Pak směle do toho! Jsme tu pro vás!

  • Jitka 733 696 300
  • Petra 722 470 973
  • info@dsmozaika.cz

NAŠE VIZE A HODNOTY

Radost, úsměv, tvoření, pobyt venku, respekt, láska, přátelství, odvaha, dobrodružství, laskavost.

Někdy to vyžaduje třeba i vystoupit z komfortní zóny. Pokud se potřebujeme cítit dobře (ve svém těle i mimo něj), bez pravidel, vlastních hranic a řádu to nejde. Možná jde dnes o nepopulární slova, přitom jsou ale nositeli klidu, harmonie a vyrovnanosti. .  

Tedy na jedné straně poskytnout regulovanou strukturu dne a řád a na té druhé také velmi mnoho volnosti venku, v přírodě, kdy se při volné hře budou zcela přirozeně rozvíjet.

Jistě tedy nejenom rodiče, ale i my, tak stojíme před výzvou najít pro každé dítě smysluplnou, individuální cestu mezi svobodným rozvojem a stanovením pevných hranic.


MOZAIKA - naše dětské skupiny s respektujícím přístupem a prvky Montessori

Vždy jsme vycházeli z principů respektující výchovy a prvků montessori. Naší vizí byly a jsou spokojené a vyrovnané děti, které jsou zvídavé a touží objevovat dosud nepoznané. - tedy získávat nové informace a dovednosti.

Děti u nás mají připravené důvěrné a láskyplné prostředí plné respektu, klidu a spokojenosti. Uvědomujeme si, že každé dítě je osobnost a má své vlastní tempo. Vše se učí spontánně a jejich práce je volná a svobodná. Výuka přesto probíhá v mezích daných pravidel, kdy se děti učí respektovat své vlastní potřeby i jeden druhého a sebe navzájem.

Při práci s dětmi je pro nás základem všeho již zmíněný respektující přístup.

Respektovat děti znamená opustit mocenský, nerovnoprávný a manipulativní přístup ve výchově a vzdělávání, neznamená to však, že si děti dělají, co chtějí. Nemluvíme o liberální výchově.

Jde o to, účinnými metodami a způsoby zprostředkovat hranice a pravidla chování tak, aby je dítě přijalo za své a aby zvažovalo své chování, i když nablízku nebude žádná "kontrola". Děti tento přístup nevede k pouhé poslušnosti a závislosti na autoritě (rodič, chůva), ale k vytváření vlastní odpovědnosti a zodpovědnosti za své chování a činy. Bez jasně vymezených hranic by však dítě ztrácelo pocit bezpečí a jistoty. Tyto hranice vytváříme nikoliv pro děti, ale s dětmi. Teprve tehdy může dojít k jejich přirozenému přijetí.

Společná práce i zábava tedy probíhá v rámci společně vytvořených pravidel. Za důležitý úkol pro nás jako učitele považujeme to, naučit děti respektovat jeden druhého, sledovat potřeby každého dítěte a hledat pro každého jeho vlastní cestu k dosažení cílů. Snažíme se podporovat děti tak, aby věci zvládaly samy, tím zvyšujeme jejich sebevědomí, sebeúctu i důvěru v okolí - zkrátka to, co i tolika dospělým v dnešním světě chybí a bez čeho se jen velmi obtížně žije. K rozvoji jazyka, matematického myšlení a celkových znalostí o chodu světa používáme pomůcky, které nám přirozeně umožňují zapojovat děti do praktických činností.

Vztah mezi dětmi, chůvami, rodiči stavíme na bázi přirozeného partnerství, bez srovnávání. posuzování a hodnocené.

JSME ŠKOLKA, KDE Z DĚTÍ ROSTOU ODVÁŽNÍ A LASKAVÍ LIDÉ.

NAŠE MOTTO:

  • Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání a radosti. MARK TWAIN
  • Příroda není místo, které bychom měli navštěvovat, je to domov.V krátkosti o nás

Krátké představení naší dětské skupiny

Dětská skupina Mozaika je především místem, kde se mohou malí i velcí potkávat v bezpečném a důvěrném prostředí. Naším cílem jsou spokojené děti i rodiče. 

Rodičům nabízíme klidný a pohodový návrat do zaměstnání a dětem zase naopak připravené a přátelské prostředí, kde se společně můžeme kdykoliv potkat - a víme, že nám spolu bude dobře.

Máme k dispozici 600 m2 krásných prostor, které jsme zrekonstruovali a vybavili na míru potřebám našich dětí, s velkou zahradou, hřištěm a plochou pro odrážedla a koloběžky. To, co nás charakterizuje je respektující přístup. Mezilidské vztahy stavíme na bázi přirozeného partnerství, bez srovnávání, posuzování a hodnocení.

Těšíme se na Vás a Vaše děti, jste vítaní!

Dětská skupina s respektujícím přístupem a prvky Montessori

Co je respektující přístup?

1

Proč respektující přístup?

2


Co je to Montessori ?

Vzdělávací program vyvinutý Marií Montessori vychází z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb. Klíčovým pojmem metody je tzv. "připravené prostředí", ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály přitažlivých Montessori pomůcek a materiálů. Učitel je zejména v roli rádce a pomocníka, který děti důkladně pozoruje, aby zachytil okamžik, kdy je dítě připraveno přijmout nové vědomosti. MonO nástessori třídy jsou věkově smíšené, v jedné třídě jsou většinou tři věkové ročníky.
V Montessori školách nejsou tradiční testy, dětem jsou dávány příležitosti zvládnout nové učivo či dovednost procvičováním a opakováním, a tím přistoupit ke složitějšímu učivu či úkolu. Učitel hodnotí na základě svého pozorování, dlouhodobých záznamů a zpráv o vývoji žáků.

Proč Montessori ?

Vyučovací metoda Montessori je založena na výsledcích mnohaletých průzkumů vývoje dětí. Byla, a to nejenom předními americkými vychovateli, prohlášena za vývojově nejvhodnější model výuky pro děti předškolního a školního věku. Montessori jako výchovná a vzdělávací metoda je založena na realistickém porozumění kognitivního, emočního a smyslového vývoje dítěte.
Způsob výuky podle Montessori umožňuje každému dítěti nalézt nejvhodnější formu i tempo vzdělávání. Centrem snah vychovatelů je rozvoj dětí jako sebevědomých a zvídavých bytostí v prostředí podporujícím nezávislost a vzájemnou úctu.
Hlavní důraz je kladen na individuální přístup k výuce. 

Napsali jste o nás...


Rodina Mašínova

Školka nabízí komplexní vzdělání a péči, voní, je akční a přátelská. Prioritou všech zaměstnanců jsou děti a je to patrné hned, když do školky vejdete. Všichni se k sobě chovají slušně, přátelsky, s respektem a jsou profesionálové.


Rodina Albertova

Školka nabízí komplexní vzdělání a péči, voní, je akční a přátelská. Prioritou všech zaměstnanců jsou děti a je to patrné hned, když do školky vejdete. Všichni se k sobě chovají slušně, přátelsky, s respektem a jsou profesionálové.


Rodina Mašínova

Školka nabízí komplexní vzdělání a péči, voní, je akční a přátelská. Prioritou všech zaměstnanců jsou děti a je to patrné hned, když do školky vejdete. Všichni se k sobě chovají slušně, přátelsky, s respektem a jsou profesionálové.


Naše aktivity

aneb zážitky posledních dnů, měsíců i roků

Nejpřehledněji všechny naše aktivity naleznete na našem fb. Mrkněte! :o)

Mozaika na Klíši i ve Vaňově


Každá třída u nás je veliká cca 55 m2 s velkými okny pro dostatek denního světla, které děti i nás nabíjí energií. Samozřejmostí každé třídy je odpovídající sociální zázemí, prostorná chodba, šatna a venkovní prostory.

Dále má naše DS úžasnou velkou tělocvičnu přímo v objektu a pro venkovní aktivity malý parčík/hřiště, který díky mohutným stromům obstarává stinné zázemí i v těch nejparnějších dnech. Tento parčík slouží pouze nám. Vybavený je přírodně a je tak oázou a odpočinkem pro nás všechny.


Od roku 2016 sídlíme ve Vaňově a od roku 2021 jsme k tomu přidali pobočku na Klíši, kde jsou třídy Duháčků.


Všichni máme k dispozici plně vybavené třídy a především venkovní prostory, které s radostí využíváme.


Online poptávka  volného místa
v Mozaice

 Na každou poptávku Vám odpovíme e-mailem, pokud necháte číslo, tak Vám zavoláme