Vzdělávací centrum

Jsme otevřeným prostorem nejen pro děti z dětské skupiny a jejich rodiny, ale i pro širokou veřejnost.

Nabízíme pravidelné programy pro batalota, školáky i rodiče a pořádáme přednášky a semináře se širokým spektrem témat.

Naše aktivity se snažíme pravidelně rozšiřovat... A všechny je naleznete na našem fb.

Máme za sebou např.:

 • NEVÝCHOVU a rodičovské sdílení s Hankou Havrilcovou
 • CEPÍKA a jeho zdravovědu
 • Besedy s LOMem  - Liga otevřených mužů
 • Sdílení na téma RESPEKTOVÁNÍ s Respektova a být respektován
 • BESEDU s rodiči na téma ZŠ JINAK a spolupráci se ZŠ Molekulou
 • Návštěvy SVÁŤOVA DIVIDLA a Divadla Krabice TEPLICE
 • Logopedii s Mgr. Petrou Nejedou
 • Spolupráci s NÁŠ EMU - nový pohled do vzdělávání
 • Realizaci příměstských táborů s různým zaměřením
 • ZVÍŘECÍ FARMU - Adélčin dvoreček
 • PLSTĚNÍ
 • REIKY
 • a mnoho dalších...

Pravidelně navštěvujeme DDM a jeho LOGOPEDII, ZVÍŘECÍ KOUTEK a KERAMIKU.

Všechny naše aktivity můžete sledovat na našem fb, kde každý týden pravidelně přispíváme aktuálními akcemi a pragramem dětí včetně fotografií.

https://www.facebook.com/DS-Mozaika-1707062076203945/