Naše dětské skupiny

nebo-li dětská skupina Mozaika s respektujícím přístupem

Vždy jsme vycházeli z principů respektující výchovy a naší vizí byly a jsou spokojené, vyrovnané děti, které touží získávat nové informace a dovednosti.

Děti u nás mají připravené láskyplné prostředí plné respektu, klidu a spokojenosti. Uvědomujeme si, že každé dítě je osobnost a má své vlastní tempo. Vše se učí spontánně a jejich práce je volná a svobodná, přesto výuka probíhá v mezích daných pravidel, kdy se děti učí respektovat jeden druhého.

Při práci s dětmi je pro nás základem všeho respektující přístup.

Respektovat děti znamená opustit mocenský, nerovnoprávný a manipulativní přístup ve výchově a vzdělávání, neznamená to však, že si děti dělají, co chtějí. Jde o to účinnými metodami a způsoby zprostředkovat hranice a pravidla chování tak, aby je dítě přijalo za své a aby zvažovalo své chování, i když nablízku nebude žádná „kontrola“. Děti tento přístup nevede k pouhé poslušnosti a závislosti na autoritě (rodič, chůva…), ale k vytváření vlastní odpovědnosti a zodpovědnosti za své chování a činy, které jím způsobí. Bez jasně vymezených hranic by však dítě ztrácelo pocit bezpečí a jistoty. Tyto hranice vytváříme nikoliv pro děti, ale s dětmi. Teprve tehdy může dojít k jejich přirozenému přijetí.

Společná práce i zábava tedy probíhá v rámci společně vytvořených pravidel. Za důležitý úkol pro nás jako učitele považujeme to, naučit děti respektovat jeden druhého, sledovat potřeby každého dítěte a hledat pro každého jeho vlastní cestu k dosažení cílů. Snažíme se podporovat děti tak, aby věci zvládaly samy, tím zvyšujeme jejich sebevědomí, sebeúctu i důvěru v okolí - zkrátka to, co i tolika dospělým v dnešním světě chybí a bez čeho se jen velmi špatně žije. K rozvoji jazyka, matematického myšlení a celkových znalostí o chodu světa používáme pomůcky, které nám přirozeně umožňují zapojovat děti do praktických činností.

Vztah mezi dětmi, chůvami, rodiči stavíme na bázi přirozeného partnerství, bez srovnávání a posuzování.

JSME ŠKOLKA, KDE Z DĚTÍ ROSTOU OSOBNOSTI!