Projekt - Proměna aneb zapojme se, kamarádi!

AKTIVITA č. 1 – srpen 2016 – realizace Příměstského tábora "Řemeslo má zlaté dno".

V lokalitě Ústí nad Labem bude zorganizován týdenní příměstský tábor pro raně školní děti (12), který bude obsahově zaměřen na rozvoj tvořivosti a zručnosti dětí především v manuální činnosti – děti budou pracovat se dřevem, textilem, přírodními materiály a budou si moci vyzkoušet v praxi činnosti jako je řezání, vrtání, spojování materiálů atd. Výstupem z těchto rukodělných aktivit bude společný výrobek – totem – který děti slavnostně v závěru tábora na společné akci s rodiči umístí v zahradě Centra. Zároveň bude probíhat vzdělávací a osvětová činnost směrem k seznámení dětí s obsahem tradičních řemesel, která se v regionu provozovala a provozují, a která bude spojená s návštěvou míst, kde si je děti mohou vyzkoušet či se o nich něco dozvědět (muzeum, sklárna, výroba ručního papíru, výroba ručních mýdel). Tábor povede jako lektor minimálně jeden muž. Děti budou mít možnost aktivně zažít proces, kdy společnou tvorbou (manuální činností) změní veřejný prostor.

Více informací o projektu naleznete zde.

Pro více informací a registraci na aktivity volejte 733 696 300,

nebo pište na info@dsmozaika.cz. Těšíme se na Vás!AKTIVITA Č. 2 – září – listopad 2016– Rukodělné tvořivé dílny "Ukaž mi, jak na to".

Pravidelná setkání – tvořivý workshop – 2x v měsíci – dotace 2 hodiny – celkem 6 setkání Workshopy budou probíhat v lokalitě Teplice, povede je lektor – muž. Jejich cílem je dát dětem možnost pracovat se dřevem a dalšími materiály a fyzicky si vyzkoušet činnosti, jako je řezání, vrtání, spojování materiálů – podporovat u dětí jejich manuální zručnost a nechat je zažít vlastní proces výroby. Výrobky (např. krmítko pro ptáky) budou využity v prostorách Centra a/nebo umístěny ve veřejném prostoru. Zároveň tyto tvořivé dílny dají možnost dětem, kde v rodině chybí „mužský prvek“, vůbec si podobné manuální činnosti vyzkoušet. 
AKTIVITA Č. 3 – září – listopad 2016– Klub Škola demokracie POLITEIA

Pravidelná klubová setkáníbudou probíhat v lokalitě Teplice – 1x v měsíci – dotace 2 hodiny – celkem 3 setkání – cílem setkání je seznámit děti formou řízené diskuze a simulačních her s tím, jak demokraticky diskutovat a rozhodovat, demokraticky prezentovat svůj názor, konstruktivně pojmenovat a řešit problémy, jak komunikovat v případě konfliktu, co to znamená respektující dialog a vzájemná tolerance. Zároveň se seznámí s  tématy průřezového tématu Výchova demokratického občana (principy demokracie, rozhodování) i osobnostně sociální výchovy (jakou roli mám v našem kolektivu, jak spolupracujeme). Děti se společně zaměří na definování tématu – problému ze svého okolí, z veřejného prostoru, kde žijí, které by chtěly změnit. Výstupem aktivity bude uspořádání výtvarného workshopu, kde tyto získané dovednosti využijí a umělecky ztvární. Viz popis aktivity č. 4 dále.

Setkání vede renomovaná psycholožka paní PhDr. Magdalena Dostálová.AKTIVITA Č. 4 – listopad 2016 – VÝTVARNÝ WORKSHOP + VÝSTAVA ve veřejném prostoru "Změň svět kolem sebe i v sobě k lepšímu" + veřejně prospěšná AUKCE + SETKÁNÍ se zástupci veřejného života

Aktivita proběhne v lokalitě Ústeckého kraje (výtvarný workshop) a v lokalitě Ústí nad Labem (výstava, aukce, setkání). Cílem aktivity je uspořádat výtvarný workshop, v jehož rámci děti ztvární a zpracují téma, problém ze svého okolí, související s jejich obcí či školou, který se bezprostředně týká i jich samotných. Výtvarný workshop povede známá regionální výtvarnice a dětská ilustrátorka. Vytvořená díla budou formou výstavy prezentována ve veřejném prostoru (informační centrum nebo krajský úřad nebo obecní úřad) a v rámci ukončení výstavy proběhne jejich veřejná dražba, jejíž výtěžek bude věnován neziskové organizaci, spolku Severka, která podporuje děti se zdravotními handicapy. Slavnostního ukončení výstavy se zúčastní také zástupci veřejného života z regionu, akce a celý projekt zde budou prezentovány médiím.

V sobotu dne 1. 10. se potkáme s výtvarnicí paní Ivetou Veverkovou, která povede náš výtvarný workshop v prostorách a především s dětmi Dětského domova na Střekově. Naučí nás malovat enkaustickou technikou. Tato technika se provádí malbou horkým voskem na křídový papír, ale také na textilní materiál. Držte nám palce!

Na naše výtvory se budete moci přijít podívat do vestibulu Krajského úřadu Ústeckého kraje i do jiných veřejných prostor a to od poloviny října do poloviny prosince. A pokud se Vám naše tvoření bude líbit, můžete si je před Vánoci v dražbě zakoupit. Výtěžek aukce bude věnován Spolku Severka, sdružujícím hendikepované děti a jejich rodiče! A to už za to stojí!

Naši výstavu podpořilo obchodní centrum GLOBUS Ústí nad Labem a RC Domeček u Rondelu! Velice děkujeme!