Projekt Zaměstnanost

Vítáme vás na stránkách projektu 

PRÁCE V KAŽDÉM VĚKU 

r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007178.

Termín realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019.

a projektu

VZDĚLÁVEJ SE A NAJDI SI

PRÁCI V ÚSTECKÉM KRAJI

r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009066

Termín realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020.

 a projektu

VZDĚLÁVEJ SE A NAJDI SI

PRÁCI V ÚSTECKÉM KRAJI II.

r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012394

Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.

  Projekt je určen lidem, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a jsou v evidenci úřadu práce 1 rok. Těmto lidem nabízíme:

  · Vstupní program (Motivační seminář, Komplexní příprava na pracovní pohovor Kurz Pracovněprávního a finančního minima, Kurz IT gramotnosti)

  · Rekvalifikační kurzy dle Vašich požadavků a schopností zdarma s aktuálními požadavky trhu práce

  · Pomoc při hledání zaměstnání s odborným pracovníkem, a to i formou dotovaného pracovního místa s příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavateli 15 000 Kč/měsíc po dobu 6 - 12 měsíců

  Dále nabízíme:

  · Individuální přístup ke každému

  · Poradenství v oblasti pracovněprávní problematiky, finanční problematiky či psychologickou podporu při uplatnění se na trhu práce

  Kontakty:

  RC Pohádková chaloupka, z. s. Ústí nad Labem

  · tel.: 733 696 300, Mgr. Jitka Klezlová Rydvalová

  · tel.: 703 169 781 Bc. Hana Buchalová

  1. 1. 2020

  Zahájena realizace projektu Vzdělávej se a najdi si práci v Ústeckém kraji II. Projekt je pokračováním předešlých úspěšných projektů. Úzce spolupracujeme s Úřadem práce v Ústí nad Labem, který je nám velkou oporou.

  10. 2. – 21. 2. 2020

  · Proběhl první běh vzdělávacího modulu.

  · Účastníkům se dostalo informací o tom jak se orientovat na trhu práce.

  · Aktivity ve vzdělávacím programu dále byly zaměřeny na zlepšení komunikace a podporu sebevědomí, naučili jsme se jak si napsat životopis či natrénovat přijímací pohovor. Účastníci získali rovněž informace z oblasti pracovního práva a dluhové problematiky. Součástí tohoto modulu jsou i počítačové

  dovednosti, zejména jak se orientovat na internetu v inzerátech a jak pomocí počítače v tomto směru komunikovat se zaměstnavatelem.

  2. 3. -13. 3. 2020

  · Proběhl druhý běh vzdělávacího modulu.

  17. 6. – 30. 6. 2020

  · Proběhl třetí běh vzdělávacího modulu.

  Během prvního pololetí nám již několik účastníků projektu nastoupilo do zaměstnání. Mezi nimi jsou i dotovaná pracovní místa.

  S pomocí odborného konzultanta někteří účastnící absolvovali rekvalifikační kurzy dle svých schopností a představ.

  V průběhu období s každým účastníkem pracuje osobní poradce na individuálním plánu. Na těchto setkáních může účastník řešit své osobní záležitosti spojené s pracovním uplatněním.

   a projektu

  Návrat na trh práce po rodičovské dovolené

  r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012391

  Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.

  Návrat na trh práce po rodičovské dovolené

  R.Č. PROJEKTU CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012391

  Období realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.

  Projekt je zaměřený na rodiče na rodičovské dovolené (z Ústeckého kraje) a jeho cílem je, aby po skončení RD neskončili na úřadu práce. A aby se případně už během RD mohli, alespoň částečně, zapojit do pracovního procesu. Nabízíme např:

  • ·Motivačně vzdělávací maraton (bavíme se o motivaci, komunikaci, asertivitě, time managementu, formách flexibilních pracovních úvazků, ale také například o zvýšení sebevědomí nebo základech pracovního práva)
  • Víkendový výjezd pro celou rodinu
  • Pomoc při hledání zaměstnání, a to i formou dotovaného pracovního místa (s příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele 24 120 Kč/měsíc po dobu 6 měsíců)
  • V rámci všech klíčových aktivit nabízíme individuální poradenství nebo také koučink.
  • Rekvalifikační kurzy dle požadavků účastníků. Po splnění základních klíčových aktivit Vám ho zaplatíme.

   

  Kontakty:

  • Realizátor projektu: Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s., Ke Koňskému trhu 115/5, 400 04 Trmice
  • Bc. Kateřina Mašínová, projektový manažer, tel.: 603 465 051
  • email: k.zahourova@gmail.com

  1. 1. 2020

  • Zahájena realizace projektu Návrat na trh práce po RD. Začínáme vše připravovat, dáváme o sobě vědět, vyvěšujeme letáčky, informujeme na fb a hledáme zájemce o projekt.

  10. 2. 2020

  •  Probíhá první úvodní setkání, kde se nám povedlo namotivovat maminky, aby vstoupily do projektu.
  • Vyplňujeme vstupní dotazníky a seznamujeme se blíže J
  • Ozývají se nám další zájemkyně o účast v projektu.

  17.– 28. 2. 2020

  •   Probíhá náš první Motivačně vzdělávací maraton. Máme 7 komunikativních účastnic, vládne přátelská atmosféra, jste úžasné! J Moc se těšíme na další!

  12. 3. 2020

  Nouzový stav:

  • V souladu s vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR pozastavujeme osobní setkávání s účastnicemi.
  • Pro všechny účastníky jsme stále na telefonu i mailu.
  • Zůstáváme v kontaktu a i nadále jsme tu pro Vás!

   

  25. 5. 2020

  • Druhého úvodního setkání se účastní 6 osob, všechny vstupují do projektu. Máme radost!

  1.– 12. 6. 2020

  • I na druhém Motivačně vzdělávacím maratonu si hodně povídáme. Tentokrát se účastní 8 osob. Hodně se nás vyptáváte a také sdílíte své příběhy. Moc si toho vážíme J

  15.– 16. 6. 2020

  • Pokračujeme v další klíčové aktivitě a to jsou první dva dny seminářů na téma Životní role. Je vidět, že účastnice se už znají blíže a sdílejí si osobní zkušenosti.

  1. 7. – 31. 8. 2020

  • Ani přes léto na vás nezapomínáme. Poskytujeme individuální poradenství, koučink, zjišťujeme, jak se vám daří. Také se nám podařilo díky příspěvku na mzdové náklady zaměstnavatele zaměstnat dvě účastnice projektu. Jednu v červnu, druhou od července.

  I nadále kontaktujeme a hledáme další zájemce o projekt. Dostáváme i doporučení od současných účastnic a jsme za to moc rádi! Děkujeme a těšíme se na další úvodní schůzky, i další aktivity.

  7.  9. 2020

  • Další, v pořadí již třetí úvodní setkání má velkou účast – 16 osob! Máme obrovskou radost a těšíme se na všechny, kteří se rozhodli vstoupit do projektu. Je vás hodně, tak musíme naplánovat individuální schůzky na vyplnění osobních dotazníků na více dní J

  8. - 9. 9. 2020

  • Pokračujeme dalšími dvěma dny seminářů životních rolí. Tentokrát máme novou lektorku Hanku.

  11. - 13. 9. 2020

  • Organizujeme první výjezdní seminář pro účastnice a jejich rodiny. Jsme v báječném zázemí SportLife hotelu v Rumburku. Účastní se 8 rodin. Moc jsme se nasmáli, hodně se o sobě navzájem dozvěděli. Děti byly úžasné a zvládly být s naší milou chůvou bez rodičů i delší čas a zároveň rodiče mohli trávit čas bez svých dětí a věnovat se jeden druhému.

  14. - 25. 9. 2020

  • Probíhá třetí Motivačně vzdělávací maraton. Účastní se 11 osob. Atmosféra je opět velmi uvolněná, maminky jsou upřímné, velmi sdílné. Moc nás to s vámi baví! 

  Během září se nám povedlo najít dalším třem účastnicím pracovní místo s příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavateli. Všechny tři nastoupily na poloviční úvazky na dobu jednoho roku.

  • Neleníme a organizujeme čtvrté úvodní setkání, kde představujeme náš projekt tentokrát pro 10 osob.
  • Plánujeme další individuální setkání, na kterých s účastnicemi vyplňujeme osobní dotazníky.

  5. -9. 10. 2020

  • Organizujeme v pořadí již čtvrtý Motivačně vzdělávací maraton. Epidemiologická situace nám ale nepřeje a tak ho v půlce musíme přerušit kvůli vládním opatřením. Čekáme, jak co bude s osobním setkáváním a vzděláváním v našem projektu.. Prosíme všechny účastnice, aby s námi zůstavaly v kontaktu alespoň telefonicky nebo přes email. Myslíme na vás!

  Od 1. 10. 2020 nastoupila do zaměstnání další účastnice projektu a to s naší pomocí. Opět šlo o místo s příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele.

  Během listopadu se bohužel nemůžeme setkávat. Moc nás to mrzí. Ale máme přece jen jednu dobrou zprávu! Nově můžeme nabízet našim účastnicím možnost udělat si přes náš projekt zdarma rekvalifikační kurz! Výběr je zcela na vás.

  4. - 17. 12. 2020

  • Koná se pátý Motivačně vzdělávací maraton, tentokrát pro 7 účastnic. 

  7. - 11. 12.2020

  • Zároveň organizujeme druhou část motivačně vzdělávacího maratonu, který jsme museli v říjnu přerušit kvůli vládním opatřením. Naštěstí účastnice navázaly tam, kde v první půlce skončily, tedy v dobré náladě a motivované J

  Od 1.12.2020 pracuje další naše účastnice, na zkrácený úvazek, se mzdovým příspěvkem zaměstnavateli.

  21. 12. 2020

  • Našim účastníkům projektu, jejich rodinám a všem blízkým přejeme krásné Vánoce a hodně úspěchů nejen při hledání práce, hodně zdraví a spokojenosti.
  • Letošní Vánoce budou asi trošku jiné, připomenou nám to, čím vlastně jsou… Časem pro zastavení se, ohlédnutí za uplynulým rokem, vzpomínáním na ty, kteří je slaví někde jinde, daleko…
  • Uvidíme se v lednu 2021, opatrujte se.

  2021

  Leden

  • Ani letošní rok pro nás nezačal optimisticky. Všichni víme, jaká jsou vládní opatření, tedy nemůžeme se setkávat, ani realizovat Motivačně vzdělávací maratony nebo semináře Životních rolí.
  • Ale nezoufejme... Individuální poradenství i koučink nabízíme nadále po telefonu nebo Skype, tak volejte, pište, domluvíme termín.
  • Zjišťujeme zájem o online formu vzdělávání a také, co vše je potřeba z naší strany zajistit, aby byli všichni spokojení.
  • Moc děkujeme za kladné ohlasy a doporučování našeho projektu mezi vašimi kamarádkami a známými. Jsme moc rádi, že se nám zájemci hlásí i bez našeho většího přičinění.

  17.2.-18.2.2021

  • Jdeme do toho po hlavě a startujeme první online vzdělávání. Po menším přemlouvání se nakonec realizujeme semináře Životních rolí online. Moc děkujeme za trpělivost a hlavně za účast!

  24.2.-25.2.2021

  • Další dva dny online seminářů Životních rolí jsou za námi. Jste úžasné! Děkujeme za sdílení a upřímnost.

  10.-11.3.2021

  • Máme za sebou první dva dny seminářů Životních rolí pro 4. běh. I tentokrát převládala dobrá nálada, i když některá témata byla trochu vážnější.

  24.-25.3.2021

  • 4. běh také úspěšně pokročil v našem projektu dál. Zrealizovali jsme poslední dva dny seminářů Životních rolí. Po této klíčové aktivitě mohou účastnice využít individuálního poradenství. Prosíme, kontaktujte nás kvůli termínům. Děkujeme!

  Duben

  • Situace nám, co se týká osobního setkávání, stále nepřeje. Individuální poradenství i koučinky provádíme v online režimu. Už nám moc chybíte a těšíme se na osobní kontakt. Ale vydržme to, jsme v tom společně.. však to víte...

  10. 5. 2021

  • Jsme odvážní a rozjíždíme v online formě i motivačně vzdělávací maraton. Vládní opatření pomalinku rozvolňují a věříme, že se to konečně brzy dotkne i vzdělávacích aktivit.

  17. 5. 2021

  • Hurá! Máme vás v naší školící místnosti! Upřímně je to pro nás takový malý velký svátek… J Dobrá nálada, vtípky, spousta příběhů a sdílení.. chyběli jste nám! 6. Maraton tedy můžeme dojet prezenčně. Moc děkujeme za respektování hygienických opatření. Testování jsme zvládli na výbornou.

  24. 5. 2021

  • Neleníme a navazujeme hned dalším maratonem pro sedmý běh.

  5. 6. 2021

  • Jsme rádi, že přátelské vztahy mezi rodinami účastníků našeho projektu vydržely i delší odmlku. Dnes jsme se sešli na zahradě jedné rodiny a zorganizovali den plný seminářů. Zjistili jsme, jak se všichni máte a jak se vám daří slaďovat nové role s osobním životem. Zastavil se „na pokec“ i náš mentor Standa.

  7. 6. 2021

  • Po Úvodním setkání se do našeho projektu přidalo dalších 7 osob! Na nic nečekáme a hned plánujeme Motivačně vzdělávací maraton. Začneme v pátek 11.6.

  11. 6. - 24. 6. 2021

  • Maraton plný komunikace, motivace, informací o Zákoníku práce a slaďování rodinného a pracovního života pro 8. běh je za námi. Jsme za vás moc rádi, vážíme si vašich reakcí, upřímnosti a přátelského přístupu. Děkujeme J

  25. 6. – 27. 6. 2021

  • Vyrážíme do Rumburka! Máme před sebou výjezdní víkend plný seminářů s naším mentorem Standou. Moc se těšíme a doufáme, že i vy a vaši partneři J Bude nás hodně, vyráží 15 rodin.. to bude jízda!

  29. - 30. 6. 2021

  Dlouho jsme se nemohli sejít, tak teď neztrácíme čas a organizujeme ještě dva dny seminářů Životních rolí. Tentokrát jsme spojili dva běhy – sedmý a osmý, ať toho opravdu stihneme co nejvíc.

  Pokud se chystáte na dovolenou, jistě zaslouženou, přejeme krásné zážitky, klidné dny a opatrujte se nám!

   a projektu

  Práce i pro mě

  r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012509

  Termín realizace: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021.

  Centrum Mozaika Ústí nad Labem, z. s. realizuje v Litvínově projekt Práce i pro mě, registrační číslo projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012509, spolufinancovaný EU a Státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

                                                          Období realizace: 1.11.2019 – 31.10.2021

  Projekt je určen pro lidi se základním vzděláním, kterým nabízíme:

  • · Aktivizační program (Finanční gramotnost, Pracovněprávní a sociálně právní minimum, Motivace a orientace na trhu práce
  • · Rekvalifikační kurzy dle požadavků a schopností zdarma (v souladu s požadavky trhu práce)
  • · Pomoc při hledání zaměstnání, a to i formou dotovaného pracovního místa

  s příspěvkem na mzdové náklady zaměstnavatele 20 000 Kč/měsíc po dobu 7 měsíců

  • · Individuální přístup
  • · Psychologické, pracovněprávní a finanční poradenství dle potřeb
  • · Proplácení cestovného na aktivity projektu, vstupních zdravotních prohlídek, výpisů z RT aj.

  Kontakty:

  • Centrum celoživotního vzdělávání, s.r.o., Čapkova 2137, Litvínov.
  • tel.: Ing. Olga Čvančarová 703 169 778
  • Bc. Hana Buchalová 703 169 781 email: praceiprome@seznam.cz

  1.11.2019

  • Zahájena realizace projektu Práce i pro mě. Všechno pro Vás připravujeme, abychom byli na Vás připravení (notebooky pro kontaktní místo, techniku pro výuku, výukové materiály atd.). Nastavujeme spolupráci s ÚP v Litvínově, se zaměstnavateli. Také o sobě dáváme vědět!

  27. 1 2020

  Začínáme !!!

  • Dnes začal Aktivizační program (3 týdny vždy pondělí až čtvrtek 8 – 14 hodin) s obsahem Finanční gramotnost, Pracovně právní a sociálně právní minimum, Motivace a orientace na trhu práce.
  • Proč finanční gramotnost, peníze si přece umím spočítat!!
  • Ano, a my to víme. Ale nikdo neví všechno, takže vaše znalosti „učešeme“, vysvětlíme si co a jak, a protože peníze jsou kulaté a snadno se rozkutálí, pak nám chybí a můžeme si udělat problém …. nebo ho už máme…..
  • Takže co je co, jak na to a na co si dát pozor, především pokud si peníze půjčím.
  • Pracovně právní a sociálně právní minimum
  • Známe svá práva a své povinnosti? Umím si zkontrolovat výplatní pásku? A jaké dávky a za jakých podmínek mám nárok?          Kdy, jak a kam se mohu odvolat? Jak je to s bydlením – jsem v nájmu a co tedy po mně vlastník může chtít?
  • I tady si často ublížíme neznalostí ….. a ty předpisy se pořád mění…..
  • Motivace a orientace na trhu práce
  • Máte aktuální životopis? Napíšeme ho s Vámi. Jak a kde hledat práci, jak se připravit na pohovor, vyzkoušíme práci v týmu a spoustu dalších věcí.

       Těšíme se J. Vaše lektorky

  14. 2. 2020

  • Ukončen Aktivizační program 1. běhu.
  • Byli jste úžasní!!! A co nás čeká? Rekvalifikace, a hledání zaměstnání, odborné poradenství podle Vašich potřeb a požadavků.
  • Začíná výběr zájemců o účast v projektu do 2. běhu.

  12.3.2020

  Nouzový stav:

  • V souladu s vyhlášením nouzového stavu na celém území ČR uzavíráme Kontaktní centrum.
  • To neznamená, že nepracujeme, ale chráníme Vás i sebe.
  • Pro všechny účastníky a zájemce jsme stále na telefonu i mailu. Osobní schůzku v případě potřeby si sjednáme individuálně, nelze – li vyřešit telefonicky.
  • O znovuotevření Vás budeme informovat. Opatrujte se.

  11.5.2020

  • Hurá!!! Znovuotevření kontaktního místa je tu, a to podle původního rozpisu, tedy PO, ST a ČT 8 – 13 hodin, popř. v jiný předem smluvený termín. Roušky s sebou!
  • Informace pro účastníky 2. běhu – začínáme 25.5.2020.
  • V 8 hodin dne 25.5.2020 začíná Aktivizační program pro 2. běh. Roušky s sebou.
  • Aktivizační program (3 týdny vždy pondělí až čtvrtek 8 – 14 hodin) s obsahem Finanční gramotnost, Pracovně právní a sociálně právní minimum, Motivace a orientace na trhu práce. Končíme 11.června. O čem si tam budeme povídat najdete v našich informacích z ledna.

  12.6.2020

  • Do 2. běhu projektu vstoupilo 19 účastníků, Aktivizační program ukončilo úspěšně 17 účastníků. Gratulujeme, byli jste skvělí J.
  • Tím to ale naše spolupráce nekončí, pokračujeme rekvalifikacemi a hledáním uplatnění na trhu práce.

  30.6.2020

  • V červnu po absolvování Aktivizačního programu 7 úžasných a šikovných účastníků projektu získalo Osvědčení o profesní kvalifikaci Obsluha křovinořezu a 1 účastník absolvoval zvláštní školení řidičů přepravujících nebezpečné věci (ADR).

  31.8.2020

  • Jsou sice prázdniny, ale nelelkujeme, pracujeme s účastníky dál. Pravidelně se setkáváme na individuálních schůzkách, vyhledáváme pracovní nabídky, které našim účastníkům předáváme, vyhledáváme nové rekvalifikační kurzy. 1 účastnice v červenci nastoupila do kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a 1 účastnice absolvovala kurz Základy obsluhy osobního počítače. Pravda, momentální situace zaměstnavatelů nám moc nepřeje, ale snažíme se, my i Vy, naši účastníci. V červenci nastoupilo do zaměstnání na dotovaná pracovní místa 10 účastníků, v srpnu 3 účastníci.

  Od 1.9.2020 zahajujeme výběr zájemců o účast v projektu do 3. běhu.

  Kde nás najdete? Kontaktní místo projektu se nachází na adrese Čapkova 2137 v Litvínově, kde jsme pro Vás každé pondělí, středu a čtvrtek od 8 do 13 hodin, v případě zájmu si můžeme sjednat i jiný den. Kontaktní telefon: 703 169 778, 703 169 781, email: praceiprome@seznam.cz.

  Těšíme se na Vás!

  5. 10. 2020 Upozornění pro účastníky a zájemce projektu

  • Stále pracujeme, jen moc prosíme, každé setkání s námi si prosím domluvte telefonicky. Stačí prozvonit, zavoláme zpátky! Kontaktní telefon: 703 169 778, 703 169 781, email: praceiprome@seznam.cz.

  22. 10. 2020

  Jak to bude s Aktivizačním programem?

  • Je nám to moc líto, ale zahájení aktivizačního programu pro 3. běh (plán 26.10.2020) se z důvodu epidemiologické situace a na základě vyhlášených opatření posouvá na leden 2021. Kontaktní místo stále funguje, pracujeme i po telefonu. Zároveň je prodloužen termín pro zájemce o vstup do projektu – ještě máme několik volných míst.

  Opatrujte se.

  21. 12. 2020

  • Našim účastníkům projektu, jejich rodinám a všem blízkým přejeme krásné Vánoce a hodně úspěchů nejen při hledání práce, hodně zdraví a spokojenosti.
  • Letošní Vánoce budou asi trošku jiné, připomenou nám to, čím vlastně jsou… Časem pro zastavení se, ohlédnutí za uplynulým rokem, vzpomínáním na ty, kteří je slaví někde jinde, daleko…
  • Uvidíme se v lednu 2021, opatrujte se.

  2021

  15. 1. 2021

  • Tak to vypadá, že s Aktivizačním programem v lednu nezačneme, opatření MZČR s ohledem na epidemiologickou situaci je stále pro nás nepříznivé. Ale stále pracujeme, jen je nutné si schůzku domlouvat telefonicky, i my Vás budeme kontaktovat telefonicky. Nezapomínejte na ochranu nosu a úst. Ani nám není rouška či respirátor příjemný, ale chráníme se navzájem.

  3. 3. 2021

  • Přestože nás to velmi mrzí, stále nemůžeme začít s Aktivizačním programem. Ale jsme tu pro Vás, jen schůzky, moc prosíme, sjednávat telefonicky. Neběží ani rekvalifikační kurzy s prezenční výukou. Ale ještě máme pár volných
  • místeček ve 3. běhu, přijďte, vysvětlíme Vám vše o projektu, předáme informace a Vašich i našich povinnostech a o tom, s čím Vám můžeme pomoci. Jsme připraveni – a Vy? Buďte trpěliví a opatrní.

  1.4.2021

  • Měsíc uběhl a stále pro Vás nemáme příznivé informace, stále jsou v platnosti proti-covidová opatření. Některým osobně, ostatním alespoň takto: Přejeme Vám hezké Velikonoce. Dávejte na sebe pozor. Jsme tu pro Vás.

  24.5.2021

  • Hurááá, dobrá zpráva pro naše účastníky.
  • Zítra 25. 5. 2021 od 8 hodin začínáme Aktivizační program pro 3. běh. Těšíme se na Vás!
  • Důležité pro všechny účastníky Aktivizačního programu: ráno před nástupem do kurzu je nutné, abyste si došli na antigenní test a v 8 hodin dorazili do učebny CCV Čapkova 2137 v Litvínově s potvrzením o negativním výsledku testování. Antigenní testování je zdarma a platné 72 hodin. Aktivizační program probíhá 3 dny v týdnu po dobu 3 týdnů, každý týden tedy bude nutné doložit negativní výsledek testu.
  • Testování probíhá v Litvínově na poliklinice či u TESCA. Děkujeme, i projektový tým bude testován.

  10. 6. 2021

  • Aktivizační program účastníci úspěšně ukončili a obdrželi certifikát. Tři z nich nastupují na dotovaná pracovní místa.

  21. 6. 2021 – 29. 6. 2021

  • se koná rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače. Nikdy není pozdě začít na sobě pracovat!!!

  Brzy budou prázdniny. Užívejte si je, užívejte si dětí a vnoučat, relaxujte, ale nezapomeňte – stále jsme tu pro Vás!

  Sjednané schůzky platí, ale můžete přijít kdykoli. Pokud je to možné, prozvoňte, zavoláme zpět.

  1. 8. 2021

  • Aktivizační program pro 4. Běh začíná 10.8.2021 a končí 30.8.2021, Připomínáme, že se koná ve stejné budově, kde

  se nachází kontaktní místo projektu. Stále ještě máme volná místa a v projektu Vás rádi uvítáme.

  Doba realizace projektu byla prodloužena o 3 měsíce, tedy do 31.1.2022.

  1. 9. 2021

  • 4. běh úspěšně ukončen. Děti půjdou do školy, do školky, a Vám zase zbyde volné dopoledne, někomu i část odpoledne.

  Pokud nechcete sedět doma, přijďte, pomůžeme Vám s vyhledáváním pracovního místa a s dalšími věcmi, které jsou potřeba k oslovení zaměstnavatelů (CV, příprava na pohovor…).

  Kontaktní telefon: 703 169 778, 703 169 781, email: praceiprome@seznam.cz

  Proč projekty realizujeme?

  • Protože míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je po celou dobu, od kdy se nezaměstnanost sleduje, nejvyšší v celé republice i dané oblasti.

  Co si projekty dávají za úkol?

  • Zaměstnat a úspěšně vrátit na trh práce co největší počet uchazečů, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni a kteří jsou v současné době evidovaní na úřadu práce nebo aktuálně čerpají RD... Tomu ale předchází osobní poradenství, získání pracovních i měkkých dovedností spolu s osobní diagnostikou, motivační kurzy včetně rekvalifikací, odborné praxe a v neposlední řadě možnost ucházet se o dotované pracovní místo v min. délce 6 měsíců.

  Pro koho jsou projekty určeny - jaká je cílová skupina uchazečů?

  • Pro osoby ve věku 50 a více let, které jsou současně osoby s nízkou úrovní kvalifikace.
  • Pro osoby dlouhodobě nezaměstnané (rok a více na ÚP) bez ohledu na věk a vzdělání.
  • Pro osoby se základním vzděláním (bez ohledu na věk).
  • Pro rodiče vracející se na trh práce po RD.

  Kde projekty realizujeme?

  • Především v Ústí nad Labem a okolí (celý Ústecký kraj).