Vítáme vás na stránkách projektu 

PRÁCE V KAŽDÉM VĚKU 

r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007178.

Termín realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019.

a projektu

VZDĚLÁVEJ SE A NAJDI SI

PRÁCI V ÚSTECKÉM KRAJI

r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009066

Termín realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020.

 a projektu

VZDĚLÁVEJ SE A NAJDI SI

PRÁCI V ÚSTECKÉM KRAJI II.

r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012394

Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.

 a projektu

Práce i pro mě

r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012509

Termín realizace: 1. 11. 2019 - 31. 10. 2021.

 a projektu

Návrat na trh práce po rodičovské dovolené

r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012391

Termín realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.

Proč projekty realizujeme?

  • Protože míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je po celou dobu, od kdy se nezaměstnanost sleduje, nejvyšší v celé republice i dané oblasti.

Co si projekty dávají za úkol?

  • Zaměstnat a úspěšně vrátit na trh práce co největší počet uchazečů, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni a kteří jsou v současné době evidovaní na úřadu práce nebo aktuálně čerpají RD... Tomu ale předchází osobní poradenství, získání pracovních i měkkých dovedností spolu s osobní diagnostikou, motivační kurzy včetně rekvalifikací, odborné praxe a v neposlední řadě možnost ucházet se o dotované pracovní místo v min. délce 6 měsíců.

Pro koho jsou projekty určeny - jaká je cílová skupina uchazečů?

  • Pro osoby ve věku 50 a více let, které jsou současně osoby s nízkou úrovní kvalifikace.
  • Pro osoby dlouhodobě nezaměstnané (rok a více na ÚP) bez ohledu na věk a vzdělání.
  • Pro osoby se základním vzděláním (bez ohledu na věk).
  • Pro rodiče vracející se na trh práce po RD.

Kde projekty realizujeme?

  • Především v Ústí nad Labem a okolí (celý Ústecký kraj).