Vítáme vás na stránkách projektu 

PRÁCE V KAŽDÉM VĚKU 

r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007178.

Termín realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019.

a projektu

VZDĚLÁVEJ SE A NAJDI SI

PRÁCI V ÚSTECKÉM KRAJI

r.č. projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009066

Termín realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020.

 

Proč projekt realizujeme?

  • Protože míra nezaměstnanosti v Ústeckém kraji je po celou dobu, od kdy se nezaměstnanost sleduje, nejvyšší v celé republice.

Co si projekt dává za úkol?

  • Zaměstnat co největší počet uchazečů, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni a jsou v současné době evidovaní na úřadu práce... Tomu ale předchází osobní poradenství, získání pracovních i jiných dovedností spolu s osobní diagnostikou, kurzy včetně rekvalifikací, odborné praxe a možnost ucházet se o dotované pracovní místo až po dobu 6 měsíců.

Pro koho je projekt určen - jaká je cílová skupina uchazečů?

  • Pro osoby ve věku 50 a více let, které jsou současně osoby s nízkou úrovní kvalifikace.
  • Osoby dlouhodobě nezaměstnané (rok a více na ÚP) bez ohledu na věk a vzdělání.

Kde projekt realizujeme?

  • Především v Ústí nad Labem a okolí.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.