Vítáme vás na stránkách projektu s názvem

Pečujeme o ty, kteří pečují.

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010596

Projekt je realizován v programu EU OPZ - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování 

Anotace projektu: Projekt řeší problém malé nebo žádné integrace rodičů dětí se zdravotním postižením v ústeckém kraji do společnosti. Tento problém doposud není koncepčně a komplexně řešen. Následkem toho existuje u těchto rodičů vysoké riziko dysfunkčních rodin, riziko chudoby a riziko negativního dopadu na psychické zdraví. Realizací projektu budou u cílové skupiny projektu tyto negativní jevy eliminovány.

Projekt je realizován v období září 2019 - únor 2022.

Cílovou skupinou projektu jsou neformální pečovatelé (osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby).

Klíčovými aktivitami projektu jsou: odborné semináře, individuální poradenství, svépomocné skupiny, psychoterapie a finančněprávní poradna.

Jaký problém projekt řeší?
Projekt řeší problém malé nebo žádné integrace rodičů dětí se zdravotním postižením do společnosti
 • Tělesné postižení
 • Zrakové postižení
 • Sluchové postižení
 • Postižení řeči
 • Mentální postižení
 • Duševní postižení
 • Vnitřní postižení
 • Kombinované postižení

Jaké jsou příčiny problému?

 • Sociální a osobní izolace

 • Nepřipravenost

 • Nedostatečná podpora "úřadů"

 • Dysfunkce rodiny