VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH PROJEKTU
S NÁZVEM PEČUJEME O TY, KTEŘÍ PEČUJÍ II.Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015173


Projekt je realizován v programu EU OPZ - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování 

PROJEKT JE URČEN PEČUJÍCÍM (blízcí, dobrovolníci), KTEŘÍ SE STARAJÍ O OSOBU S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU.

Anotace projektu: Projekt řeší podporu neformálně pečujících o osoby s Alzheimerovou nemocí, a to prostřednictvím akreditovaných kurzů, zaměřených na zkvalitnění péče, vytvořením svépomocných skupin pro pečující, odborným poradenstvím a poskytováním psychoterapie.


Projekt je realizován v období duben 2020 - březen 2022.

Cílovou skupinou projektu jsou neformální pečovatelé (osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby).


Klíčovými aktivitami projektu jsou: odborné semináře, individuální poradenství, svépomocné skupiny, psychoterapie a finančněprávní poradna.

CO SE NYNÍ V PROJEKTU DĚJE?

  • začínáme se setkávat s pečujícími osobami
  • pro každého účastníka/ci projektu společně vypracujeme INDIVIDUÁLNÍ PLÁN POMOCI
  • řekneme si, jaké má kdo potřeby, očekávání, jaké změny chce dosáhnout
  • PLÁNUJEME PRVNÍ TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ
  • je možné domluvit si INDIVIDUÁLNÍ SETKÁNÍ S PORADCEM, PŘÍPADNĚ TERAPEUTEM ČI PSYCHOLOGEM
  • začínáme vytvářet SVÉPOMOCNOU SKUPINU

 

ZAVOLEJTE, NAPIŠTE NÁM a domluvíme si individuální setkání:

Mgr. Soňa Mudrochová

774 707 367

sona.mudrochova@gmail.com


TĚŠÍME SE NA VÁS!