VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH PROJEKTU
S NÁZVEM PEČUJEME O TY, KTEŘÍ PEČUJÍ II.


Realizátorem projektu a příjemcem dotace je RC Pohádková chaloupka z.s

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015173.

Projekt je realizován v programu EU OPZ - Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování v období duben 2020 - březen 2022.

PROJEKT JE URČEN PEČUJÍCÍM (blízcí, dobrovolníci), KTEŘÍ SE STARAJÍ O OSOBU S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU.

ANOTACE PROJEKTU: Projekt je určen PEČUJÍCÍM OSOBÁM. Nabízí podporu neformálně pečujícím, kteří se starají o osoby s Alzheimerovou nemocí (jiným typem demence). Pečující osoby se mohou zúčastnit akreditovaných kurzů zaměřených na zkvalitnění péče, svépomocných skupin pro pečující, mohou získat individuální podporu formou odborného poradenství a setkání s psychologem.

Cílovou skupinou projektu jsou tedy PEČUJÍCÍ OSOBY - neformální pečovatelé (osoby vykonávající nezbytnou péči o fyzickou osobu, která se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby).


Klíčovými aktivitami projektu jsou: INTENZIVNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ,  INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ, SVÉPOMOCNÉ SKUPINY, PORADENSTVÍ PSYCHOLOGA.

CO SE NYNÍ V PROJEKTU DĚJE?

 

  • Hledáme účastníky a účastnice projektu – běží informační kampaň – vstoupit do projektu je možné kdykoli…
  • Začínáme se setkávat s pečujícími osobami.
  • I v době nouzového stavu NABÍZÍME PORADENSTVÍ – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE S ODBORNICÍ NA PÉČI O NEMOCNÉ S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU a s PSYCHOLOGEM.
  • Pro každého účastníka/ci projektu společně vypracujeme INDIVIDUÁLNÍ PLÁN POMOCI.
  • Řekneme si, jaké má kdo potřeby, očekávání, jaké změny chce dosáhnout.
  • PLÁNUJEME TERMÍNY VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ – předběžně na konec listopadu a začátek prosince 2020.
  • Je možné účastnit se setkání SVÉPOMOCNÉ SKUPINY – zatím formou telekonference – od konce listopadu a začátkem prosince 2020 plánujeme obnovit i přímá setkání.

ZAVOLEJTE, NAPIŠTE NÁM a domluvíme si individuální setkání:

Mgr. Soňa Mudrochová

774 707 367

sona.mudrochova@gmail.com


TĚŠÍME SE NA VÁS!