Podporují nás

  

Děkujeme!

3 v 1 - 2.jpg

PROJEKTY VE SPOLUPRÁCI EU a MPSV:

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné příležitosti

Registrační čísla projektů: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001083, CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000811 a CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000765.

Název projektu: Dětská skupina v Ústí nad Labem

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, konkrétně z výzvy č. 03_15_035, a Ministertsvem práce a sociálních věcí České republiky.