Otevírací doba

Dětská skupina Mozaika je otevřena denně mimo státní svátky a  vánoční prázdniny. 

Den

od

do

Pondělí

7:00

17:00

Úterý

7:00

17:00

Středa

7:00

17:00

Čtvrtek

7:00

17:00

Ptek

7:00

17:00

Prosíme rodiče, aby respektovali naši otvírací dobu a aby své děti vyzvedávali v odpoledních hodinách do 17:00. Děkujeme za pochopení. 

Režim dne

7:00-8:30

  • Individuální příchod dětí, volná práce dětí, individuální práce s učitelkou

8:30-9:30

  • Ranní kruh
  • Ranní přivítání, rozhovory, individuální práce dětí, samostatná a skupinková práce s pomůckami, práce s učitelem, průběžná svačina

9:30-10:00

  • setkání v komunitním kruhu  (reflexe dětí, cvičení koordinace a koncentrace, téma dne)

10:00-11:30

  • pobyt venku, přírodovědné vycházky, pohybové aktivity, hry na hřišti, nácvik motorických dovedností, příprava na oběd (hygiena, prostírání)

11:30-12:00

  • Oběd

12:00-13:00

  • Vyzvedávání dětí s polodenní docházkou, příprava na odpočinek, čtení, poslech pohádky

13:00-14:00

  • spánek, odpočinek, klidné aktivity

14:00-17:00

  • Odpolední svačina, volná hra dětí, individuální práce s učitelkou, odchod domů

 

Při veškerých činnostech vedeme děti k samostatnosti, k vědomí vlastní hodnoty, k důvěře ve vlastní schoponosti a k respektu k sobě i druhým. OTEVÍRÁME DĚTEM SVĚT POZNÁNÍ.