Informace pro rodiče (nástěnka)

Během roku budeme  s dětmi pravidelně provozovat tyto aktivity:

  • Keramika v DDM
  • Péče o zvířátka v ZOO koutku v DDM
  • Logopedie v DDM
  • Sportovní dopoledne v T-club Horák
  • Návštěva solné jeskyně
  • Divadelní představení v Divadle opery a baletu
  • Sváťovo dividlo
  • Spolupráce s Cepíkem a s Národním ústavem zdraví

Kromě toho budeme několikrát ročně pořádat spaní ve školce a společné odpolední či víkendové akce pro děti a rodiče.

Co s sebou do školky

• domácí obuv "bačkůrky"
• pyžamko
• náhradní oblečení (děti si ve školce hrají, malují, chodí ven... hlavně u menších dětí se proto musí počítat s možností ušpinění a zamokření a z toho důvodu je dobré dětem s sebou do školky dávat náhradní oblečení - v zimě nejlépe včetně náhradního páru bot)
• holínky+pláštěnku
• pokud dítě potřebuje tak i jednorázové plenky a vlhčené ubrousky

Jídelníček  

Jídelníček pro jednotlivé třídy je vyvěšen na příslušné nástěnce.

Od října 2016 spolupracujeme s CEPÍKEM a těší nás to! Plánujeme přednášky, osvětu i informační kampaň.

http://cepik.cz/

Spolupráce s Vámi - rodiči

Jsme nejen jesličkami a školkou, ale i místem, kde najde zázemí celá rodina, rodiče, prarodiče, starší i mladší sourozenci. Připravujeme spoustu aktivit, o kterých Vás budeme pravidelně informovat.

Spokojenost celé rodiny a její názor nás velmi zajímá. Vždy vítáme, když rodiny „našich“ dětí jsou součástí školní komunity a sledují dění Dětské skupiny.

Jsme šťastni, když se rodinní příslušníci účastní školních akcí, nebo je případně i  sami organizují. Navštěvují školku a připravují dětem přednášky o tom, co sami dělají, nebo se za nimi můžeme vydat přímo do jejich práce. 

Klademe velký důraz na význam spolupráce mezi domovem a skupinu. Zapojení rodičů učitelský sbor aktivně podporuje a sdílí Váš zájem na intelektuálním, emocionálním, fyzickém, morálním a sociálním rozvoji Vašeho dítěte a zároveň i na jeho obecném blahu a spokojenosti v prostředí skupiny. Pokud je něco, co vyvolává Vaše obavy, promluvte si s námi prosím, abychom o dané situaci věděli a mohli ji společně řešit.