Dětská skupina MOZAIKA

AHOJ VŠEM! Vítáme Vás na našich stránkách.

Naše motto:

  • Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání a radosti. MARK TWAIN
  • Příroda není místo, které bychom měli navštěvovat, je to domov.

Naše dětské skupiny se nacházejí ve Vaňově v budově bývalé ZŠ a MŠ, kde jsme nalezli ideální prostory pro naše potřeby. 

V naší dětské skupině najdete 4 třídy po 12 dětech.

Každá třída je podpořena jako samostatný projekt a to:

  • Pohádková chaloupka I., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu, dříve financováno z EU OPZ - reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0000765, pokračování CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008435, pokračování II. CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016495, 
  • Pohádková chaloupka II., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu, dříve financováno z EU OPZ - reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006635, pokračování CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0011727

  • Pohádková chaloupka III., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu, dříve financováno z EU OPZ - reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001083, pokračování CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008583, pokračování II: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016496
  • Pohádková chaloupka IV., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu, dříve financováno z EU OPZ - reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001215, pokračování CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008631, pokračování II:CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016568
  • Pohádková chaloupka V., od 07/22 financovaná ze státního rozpočtu, dříve financováno z EU OPZ - reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014152,

  • Dětská skupina Mozaika I.  CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017445
  • Dětská skupina Mozaika II.  (CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017446)

      Tyto dvě poslední DS jsou financované z Operačního programu zaměstnanost EU.

Souhrnně naše zařízení se všemi DS označujeme jako Dětská skupina Mozaika. 

Každá třída je o velikosti cca 55 m2 a má odpovídající sociální zázemí, prostornou chodbu, tělocvičnu přímo v objektu a malý parčík/hřiště, který bude sloužit pouze nám. Vše je nově zrekonstruované a vybavené.

Věkové rozmezí dětí je široké a to 1-7 let, respektive do zahájení povinné školní docházky. Náš provoz je smíšený (heterogenní) a to i proto, aby se děti od sebe navzájem mohly učit, pomáhat si a být si oporou. Během dne se ale děti potkávají při různých činnostech, kdy mohou být naopak podle věku rozděleny, a to proto, aby se navzájem neomezovaly a daná činnost je bavila a byla jim k užitku.

O každou skupinu pečují dvě paní učitelky. K dispozici jim je také školnice Irenka, která se dětem stará o pitný režim, svačiny i obědy. Malý počet dětí ve třídě zaručuje oproti státním školkám mnohem individuálnější a vřelejší přístup. A to jednak mezi učiteli a dětmi, tak i mezi školkou a rodiči. Během roku organizujeme řadu akcí společně s Vámi a budeme velice rádi, pokud se společně s námi budete na chodu školky podílet.

Pokud budete mít zájem dozvědět se o nás více, zavolejte a nebo nás přijďte rovnou navštívit přímo do naší dětské skupiny. Rádi vás uvidíme!