Cena a registrace

Dětská skupina MOZAIKA se dětem otevřela 1. 7. 2016 a přijímá děti od 1 do 7 let. Pobyt dětí u nás je možné volit podle potřeb, je tedy možná pravidelná i jednorázová docházka.

Školní rok 2017-2018

Ceny platné od 1. 7. 2017.

Při docházce 1-2 dny týdně účtujeme za školné paušální poplatek 800 Kč/měsíc. Při docházce 3-5 dní týdně účtujeme za školné paušální poplatek 1 200 Kč/měsíc. Cena zahrnuje služby spojené s celodenním pobytem dítěte ve školce. Jednodenní školní výlety a akce jsou účtovány mimo školné.

Vzhledem k tomu, že 90% dětí volí od 1. 7. 2017 docházku celotýdenní, není již možné z kapacitních důvodů umožňovat náhrady.

Cena stravného (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý den)  zůstává zpoplatněn častkou 50 Kč/den.

Pro registraci je nutné vypnit přihlášku do dětské skupiny a složit registrační poplatek ve výši 1200 Kč na účet dětské skupiny dle pokynů z přihlášky.

Přihlášku ai můžete stáhnout zde.

Proč v současné době nepřijímáme nové děti?

Přátelé Mozaiky, přihlášky jsme přijímaly po celý rok a sešlo se nám jich více než 40. Takový zájem jsme nečekaly, ačkoliv nás moc těší (a to chceme zdůraznit)! Ačkoliv od 1. 7. 2017 navyšujeme kapacitu, nejme schopné pokrýt tak velkou poptávku. Také jsem čekaly na vyjádření rodičů dětí, které Mozaiku aktuálně navštěvují, zda u nás budou zůstávat i nadále. V současné době je situace taková, že od nás nikdo neodchází (za což jsme samozřejmě rády), naopak si rodiče navyšují počet dnů docházky, což ale opět vede k větší obsazenosti. Musely jsme udělat nějaký klíč k obsazení zbývajících několika volných míst a přednost dostaly děti, které zde již mají staršího sourozence, a tím byla víceméně kapacita pouhých 12 nových míst (původně jsme zamýšlely navýšení o 24 míst) naplněna.

Skutečně nás tato situace velice mrzí, rady bychom vyhověly vám všem, vážíme si vaší přízně, ale není to v našich silách!

Děkujeme Vám za pochopení a budeme se těšit na případná setkání na našich akcích pro veřejnost.

Se srdečným pozdravem

Tým MOZAIKY