Cena a registrace

Dětská skupina MOZAIKA se dětem otevřela 1. 7. 2016 a přijímá děti od 1 do 7 let. Pobyt dětí u nás je možné volit podle potřeb, je tedy možná pravidelná i jednorázová docházka.

Školní rok 2019-2020

Ceny platné od 1. 7. 2019.

Při volbě docházky dítěte v rozsahu 3-5 dnů/týden je školné ve výši 1.500 Kč na měsíc, při volbě docházky dítěte v rozsahu 1-2 dny/týden je školné ve výši 1.000 Kč na měsíc.

Vzhledem k tomu, že 90% dětí volí od 1. 7. 2018 docházku celotýdenní, není již možné z kapacitních důvodů umožňovat náhrady.

Cena stravného (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim po celý den)  zůstává zpoplatněn častkou 65 Kč/den.

Pro registraci je nutné vypnit přihlášku do dětské skupiny a složit registrační poplatek ve výši 1500 Kč na účet dětské skupiny dle pokynů z přihlášky.

Přihlášku ai můžete stáhnout zde.

Nové děti přijímáme vždy od září (nový školní rok) a přihlášky můžete posílat průběžně!

Přátelé Mozaiky, přihlášky jsme přijímaly po celý rok a sešlo se nám jich více než 40. Takový zájem jsme nečekaly, ačkoliv nás moc těší (a to chceme zdůraznit)! Ačkoliv od 1. 7. 2017 a od 1. 1. 2020 navyšujeme kapacitu, nejme schopné pokrýt tak velkou poptávku. Také jsem čekaly na vyjádření rodičů dětí, které Mozaiku aktuálně navštěvují, zda u nás budou zůstávat i nadále. V současné době je situace taková, že od nás nikdo neodchází (za což jsme samozřejmě rády), naopak si rodiče navyšují počet dnů docházky, což ale opět vede k větší obsazenosti. Musely jsme udělat nějaký klíč (nediskriminující a transparentní) k obsazení zbývajících několika volných míst a přednost dostaly děti, které zde již mají staršího sourozence, a tím byla víceméně kapacita pouhých 12 nových míst (původně jsme zamýšlely navýšení o 24 míst) naplněna.

Skutečně nás tato situace velice mrzí, rady bychom vyhověly vám všem, vážíme si vaší přízně, ale není to v našich silách!

Děkujeme Vám za pochopení a budeme se těšit na případná setkání na našich akcích pro veřejnost.

Se srdečným pozdravem

Tým MOZAIKY