Angličtina hrou

V režimu dne bude zapojena také výuka anglického jazyka. 

V naší mateřské škole se děti seznamují s anglickým jazykem stejným způsobem jakým si osvojují svůj mateřský jazyk, tedy bezprostřední komunikací s učiteli a prostřednictvím aktivit a činností vycházejících z přirozených každodenních situací. Výuka probíhá hravou formou prostřednictvím pohybových aktivit, zpěvu, písniček a říkadel, obdobně jako si děti osvojují svůj mateřský jazyk. Máme zpracováný vlastní výukový program, který se opírá o tradiční materiály používané v britských mateřských školkách a rodinách

Angličtině říkáme ANO, pro předškolní děti je osvojení cizího jazyka zcela přirozené a nenásilné, a otevírá jim tím svět mnoha možností a uplatnění, proto klademe velký důraz na jeho intenzivní rozvoj. Dítě je v kontaktu s angličtinou v průběhu celého dne.

ANO říkáme ale i češtině. Jsme anglicko-česká školka. Naším cílem je co nejvíce využívat metodu "One Person One Language" (OPOL) = Jeden člověk — jeden jazyk. V praxi to znamená, že jeden učitel mluví výhradně česky a druhý anglicky.

- angličtina formou hry

- měsíční témata např.: tělo, zvířata, jídlo, roční období...

- ke každému tématu: básničky, písničky, pohádky...

- flash cards...

- otázky a odpovědi typu: What's your name? Do you have any pets? What's the day today?

 

PRINCIPY VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA

V naší dětské skupině máme zpracovaný vlastní výukový program, díky bohatým zkušenostem získaným v rodinách ve Velké Británii a v USA. Výukový program vychází z potřeb MPSV, kde je naše DS registrována, a dále z tradičních materiálů používaných v britských mateřských školkách a rodinách. Je strukturován tak, aby maximálně rozvíjel vědomosti a dovednosti dětí v obou mluvených jazycích a zohledňoval věkové zvláštnosti. Pro rozvoj komunikativních dovedností disponujeme celou škálou anglických materiálů počínaje dětskou literaturou až po dětské výukové pořady z Velké Británie a USA. 

Naším cílem je zajistit kvalitní péči o děti, které nám rodiče svěřují. Snažíme se ze všech sil, aby se u nás děti cítily spokojeně a v bezpečí po celý den. Zaměřujeme se na celkový harmonický rozvoj jejich osobnosti s tím, že naší prioritou je osvojení si českého jazyka a základní znalost jazyka anglického. 

Zachováváme malý kolektiv maximálně 15 dětí, který nám umožňuje intenzivní souhru s dětmi s velmi efektivními výsledky.

Tématické okruhy - oblasti vzdělávání:

RODINA - Rodina a přátelé, domov, škola a předměty, které nás obklopují, mezilidské vztahy

PŘÍRODA - Změny v přírodě během celého roku

SPRÁVNÁ VÝŽIVA - Druhy potravin, obchod a nakupování, příprava vlastních pokrmů

SVÁTKY - Oslava svátků a seznamování s tradicemi

VESMÍR - Vesmír, planety, slunce, ekologie

UMĚNÍ - Seznamování s hudbou, tancem, ale i řemesly

NAŠE TĚLO - Části těla, správné hygienické návyky, oblékání

ČASOVÉ PŘEDSTAVY - Děti se učí rozpoznávat denní doby, roční období, počasí a seznamují se s hodinami

ŘÍŠE ZVÍŘAT - Seznamování a poznávání říše zvířat

VODA,VZDUCH, ZEMĚ - Poznávání přírodních zákonitostí hrou, pozorováním i pokusy

CESTOVÁNÍ - Seznamování s jinými zeměmi a národy, tradicemi, dopravními prostředky a pravidly silniční dopravy